Monday, January 20, 2014

kaasaÜtelev

kaasaÜtlev (mildisega, mildisiga) [1]

tunnus on liitunud omastava sarnasele tüvele [keŋgigä, viegä]

 • Lüganuse:
  • viegä, pigigä, nüörigä, vanamega, tüögä, senegä ~ seŋgä (sellega), piimägä, kividegä, lehelisegä, peksämisegä,
  • (mit) ammastega, nappadega, pulkkidega, nüöppidega, süöttädegä,
 • Vaivara:
  • puuga, kisaga, obosega,
  • keŋgigä, püssügä, rüsädegä,


tagaSõna kaasas, kaasa [ema kaasas kardulimaal]

tagaSõnast (< *kansak) sai kaasaÜtleva käände tunnus -Ga alles 17. sajandil.

 • kaasa, kaasas (nagu - kaas: kaane, kõõs = millal; Vadja: kõõs ~ kõns ~ kõnsa),


KirdeRannikuMurde kaasaÜtleva käände asemel leiab veel tagasõna (nagu Hiiu, Vadja, Karjala, Soome murrakuis)

 • Lüganuse:
  • kauba kaasas said kõikki võtta: karttuli, rukki - kauba pääle said kõiki võtta: kartulit, rukist
  • sie mies, kis jäi isa kaasa;
  • õhta läheb uole kaas
  • muud päiväd murede kaas
  • tõine päiv lääb tõivu kaas; (lootusega) [2]
 • hvi:
  • rendi kaasas [õlivad päävad mõisa teha]
 • Haljala:
  • ema kaasas [kardulimaal] [3]
 • Ida-Soome:
  • isäŋ kansa(k), poja kans,


kaasa on tavalisem määrSõnana

 • Iisaku:
  • poiss krippeldab kõikse aeg isale kaasa menema
 • Lüganuse:
  • ei teil kirstu kingitasse
  • kasti kaasa ei kannetasse; [4]
  • eit minu kandis kaasaassa
  • pidi põlle paulusassa [5]
  • kandis mind ju kaasajani; [6]


omastusLiitega oleva käände sarnane -nesä [erned kistud varsinasa]

seda Soome- ja VadjaPärast kuju leiab pigem lääne poolt (ka Lõuna-Lapi murdest)

 • Jõelähtme:
  • uad seisusitte varsinasa (koos vartega)
 • Kadrina Võhma:
  • erned said varsinasa kistud
 • Kuusalu:
  • huogunesa (hooKaupa)
  • mudanesa (mudaselt)
  • paikkanesä (paiguti)
  • jussiheinä kasva mättänesä
 • Soome [7]:
  • pois siitä sorminesi sorkkimasta - käi sealt eemale oma sõrmedeGa sorkimast
  • poika kävi siellä paperinensa - oma paberiteGa
 • Vadja [8]:
  • tulõmma poigad ̮ naisinaa - kõik pojad tuleme koos naisteGa
  • kõikk tõisõt pereinaa tullass - kõik teised tulevad oma perega
  • tõmpasin puu juurinaa - koos juurteGa
  • miä võtan cäsinää - käteGa
  • ühsinää ~ ühsnää - üksinda


tuletab määrusi

 • Kuusalu:
  • köginägä (rase), lodinaga (lohakalt),

vahend [piap vähäsel elämäije]

Eesti keele kaasaÜtleva asemel võib olla alalÜtlev

 • Lüganuse:
  • itkeb nagu vitsul peksetu
  • ära kuluta ninda pali, katsu vähemal läbi saada (vähemaga)
  • piap vähäsel elämäije
 • [9]
  • see on kaurul kasvatetu
  • lihutetu linnasille
  • õtra tangulla tasutu
 • hvi [10]:
  • püüsi püssil püietasse
  • kala võrgula võeta


ma-tegevusNime alalÜtlev malla [vaadi juob juomalla]

 • hvi:
  • ärja süöb ta süömalla (ühe söömaKorraga)
  • vaadi juob ta juomalla [11]
 • Soome [12]:
  • he hankkivat leipänsä kutomalla verkkoja ja tekemällä töitä rikkaiden pellolla
  • ja vaatimalla he yhäkin vaativat, et, että Olavin oli tultava heidän mukaansa (rõhutav: ja nad nõudsid pidevalt, et Olavi läheks nendega kaasa)

kestus

 • Vadja [13]:
  • Lempola:miä õlõn üö-päiveäkaa karjuššinn - olen karjas nii öö kui päeva

hulgamäärus (kui mitmekesi?) [kahe vene tulivad]

nagu kirderannikumurdes, idamurdes, kirde- ja idapoolseis sugulaskeeltes tarvitatakse Viru maamurrakutes viisiütlevat käänet ühilduva kaassõnaga

 • Viru-Jaagupi:
  • [oliD] kahè ven̆nakse;
 • Simuna:
  • kahè e̮ek̀se;
 • Kadrina:
  • kahè kol̆me perè [teh̀ti];
 • hvi:
  • kahe vene tulivad peräsikko
  • õlima kahe mehe, mitme õesse, kahe vennasse

(nii kui Põhja-Eesti idaMurdes, Kagu- ja Ida-Soome, Vadja, Isuri, Karjala keele)

 • Soome [14] [15]:
  • parin linnutkin pesivät - paari kaupa
  • yksin päivin ikäkin kuluu - päevHaaval kulub elugi
  • monin kerroin parempi
 • ainsuses
  • kahden puolen - kahel pool
  • kahden käen - kahe käega
  • kuuden miehen - kuue mehega
  • kahden kulkea hauskempi - kaheKesi käia on lõbusam
 • Vadja [16]:
  • hulgast: kahõko töö roopaa seittä ? - kas sõite pudru kahekesti
   • möö assusimma teetä möö kõlmõõ - me astusime teed mööda kolmekesti
   • kõlmõõ cümmenii kopeikoo võtti naglassa - kolm kümmend kopikat võttis (ühe) naela (kauba) eest
   • kõlmõõ vellehsee ~ vellessee - (tegid seda) vennad kolmekesti
   • õlimma seittsemee naisikoo - me naised olime seitsmekesti
   • õlivad ̮ viisii päivii - olid viie päeva kaupa
  • umbMäärasest hulgast:
   • kasenna talvõ̮nna eväd ̮ javod ̮ mahsa kui kõlmii, nellii rubĺii - sel talvel jahu ei maksa enam kui kolm-neli rubla


KeskMurdes on harilikum sel juhul kaasaÜtlev

 • Kadrina: kahè naes̆terah̀vaGa olet̆te;

või mitmuse nimetav


kaasaÜtlev tagaSõnaGa

 • Vadja [13]:
  • ceneekaa siä isud ̮ rinnaa ? - kelle kõrval sa istud

täiend

 • Vadja [13]:
  • vereekaa varvas - verine
  • õunappuu õunõikaa - õunadega
  • mikä pääkaa on? - mis on pääl viga?

ühildumine [17] [18]

LääneMere-Soome täiend ühildub põhiSõna käände ja arvuga - tavaliselt


Eesti õigeKeeles jääb arv ning omadusSõna rajava, oleva, ilma- ja kaasaÜtleva käände ees omastavasse

 • Lüganuse kaasaÜtleva käände asemel leiab veel tagasõna, mis muidugi täiendit ei sunni ühilduma:
  • sie mies, kis jäi isa kaasa

viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 215
 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kogu (1869-1912) Tartu Kirjandusmuuseumis: Haho, 36
 3. M Must "Kirderannikumurre" lk 216
 4. H II 1, 594/6 (772) < Lüganuse khk., Saka k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mihkel Peeterson, 55 a. (1888) "Poiste tundmata saatus + Mõõga ihumine"
 5. H II 9, 21/2 (2) < Lüganuse khk. - A. Leithammel & J. Nahkur (1890) "Laulu võim"
 6. EÜS XII 1473/7 (58) < Lüganuse khk., Erra v. - O. Köster & W. Rosenstrauch < Mai Alasi, 80 a. (1915) "Kust laulud"
 7. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 213
 8. Votian Comitative Suffix
 9. H II 8, 769/90 < Lüganuse khk. - Johann Petrowitsch (1889) uk/rl Pulmadest
 10. H II 8, 809/13 (3) < Jõhvi khk., Järve v. - J. Saamuel < (?) isa, u. 70 a. (1889) "Arg kosilane"
 11. H II 1, 246 (357) < Jõhvi khk., Kalina k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mihkel Mill, 76 a. (1888) "Perenaine ootab koju"
 12. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 138
 13. 13,0 13,1 13,2 Votian Comitative
 14. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 209
 15. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 214
 16. Votian Instructive
 17. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.203
 18. M Must "Kirderannikumurre" (1987 lk 208, 211

No comments:

Post a Comment