Thursday, January 16, 2014

võrdelusAstemed

omadusSõna võrdlemine

millegi sarnane [1] [orav on obuse suuru]

 • Vaivara:
  • kus on nirki ärja suuru
  • orav on obuse suuru [2],
 • Kodavere:
  • sell saavad siad siledad
  • lambad laane lehma suurus [3],

millegi poolest eriline [4] [olen rikas riietelle]

 • Vaivara:
  • see on naelale nobeda
  • ja omblukselle kül osava [5],
  • ma olen rikas riietelle
  • sa oled rahale rikas [6],

-(i)k+lä(i)ne liide Eesti keele -line liite asemel [aariklane]

 • Lüganuse:
  • kärnikläne (kühmuline, mügarlik)
  • aariklane (haruline)
 • hvi:
  • õksiklane (okslik)
 • Vaivara:
  • puoliklaine - pooleliOlev, poolik)


keskVõrre [7] [8] [paremb: (ain os) paremba: (ain om) parema: (mit os) parembi: (mit om) paremi]

keskVõrde m(ba)-tunnus on kogu Virumaal ja Ida-Amblas:

 1. lahtises silbis: mba, (mitmuses) mbi, (ain nimetavas) mb,
 2. kinnises
  1. rõhutus silbis: ma, (mitmuses) mi,
  2. kaasRõhulises silbis: mma, (mitmuses) mmi,


 • hvi:
  • (ain os) jämedamma, tehosamma, (mit os) jämedimmi [puid], vaisemi, vanemi,
 • Lüganuse:
  • (ain os) [ei tule] parema, koledamma [asja], vaalakkamma, (mit os) mustemi, paremmi, pienemi, veikkemi,
  • aga: [ise] vanemmast, [tõbi] nuoremmast, [sai] targemmast,
 • Vaivara:
  • (a n) madalamb: (a om) madalamma: (a os) madalamba: (m os) madalambi,
  • aga: pienemmäd, pitkemmäd, (ain os) alvemma [elo], ilgemma [juttu],


keskVõrde m(ba)-tunnuse ees teise silbi a ja ä on asendunud e-ga [pitk: pitkemb]

 • alb: alvemb, lai: laijemb, must: mustemb, pitk: pitkemb, enämb,
 • Lüganuse:
  • aga: iljamb, kueramb, [jääb] kõhnamast,
 • hvi:
  • tümemb (pehmem),
  • aga: lahjamb,
 • Vaivara:
  • iljemb, oikka: oigemba (õhukene), ränkkä: räŋgemb, paremb, enemb ~ enämb,
  • aga: madalamb: madalamma: madalamba: madalambi, lahjamb,
 • Vaivara Kudruküla:
  • pimmemp: [lähtö] pimmemmäst,
 • Ida-Vaivara:
  • suurep (VadjaPäärane: suurõpi, nagu Lõuna-Eestis),


 • uuemal ajal: ull(u): ullemb,


nimiSõna Võrdlemine [9] [lännemasse]

 • Jõelähtme:
  • lounamasse, lännemasse (lääne poole, ka Soomes),


määrSõna Võrdlemine [9]

nimetavaline [kaige paremb läks punasesse verkku]

 • Kuusalu:
  • kaige paremb [läks punasesse verkku kala] (paremini)


omastav-viisiÜtlevaline [usinamma]

 • Lüganuse:
  • ennema, parema, usinamma,
 • hvi:
  • usinama (kiiremini)
 • Iisaku:
  • ilusama
 • Kuusalu:
  • [mess] kiiremmi [tarvis tehä oli] (kiiremini)
  • [lüögä] kovemmi
 • Soome:
  • enemmän, vähemmän, ennemmin, varhemmin,


sisstlevaline [ligemba]

 • Lüganuse:
  • ligemba (ligemale),
 • Kuusalu:
  • kaugemba (kaugemale)
 • Vaivara Kudruküla:
  • kiiremba, varremba,


keskVõrdelised liited [9]

-mitte [10], -mäst [11], -miste, -miisi, -meisi [12], -mine [13] [nuoremmitte]

Eesti keele -mini, -misi liidete asemel

 • Lüganuse:
  • enne(m)mitte (varem)
  • nuoremmitte (nooremas eas)
 • Vaivara:
  • iljamitte - hiljemini; kiiremitte - kiiremini; varemitte -varemini
 • Viru-Nigula:
  • paremitte, pahemmitte (pahemPidi)


 • Lüganuse:
  • ennemmäst
  • rohkem(m)ast uolettumast, uodavammast
 • hvi:
  • tihemast (tihedamalt)
 • Iisaku:
  • kõvemast
 • Vaivara:
  • kiiremast, rohkemast
 • Jõelähtme:
  • piamast (päämiselt, pää-aegu)


 • Iisaku:
  • selgemine, ullemine, kordamiste ~ kordamisi
 • Vaivara:
  • kiiremitte, pahemmitte, paremmitte, varemitte, iljamitte (hiljem)


-tta, -tte, -de [14] [nuoremmatte]

Eesti keele -ti liite asemel

 • Lüganuse:
  • nuoremmatte (nooremas eas)


osastavaline võrdlusAlus Eesti keele seestÜtleva asemel [15] [olin kuuda kuulusambi]

 • Lüganuse:
  • jaluleni jõudusambi
  • seljale seda parembi [16]
  • põll toob põlveni mureda
  • sinine se enämbi
  • rohuline rohke'embi [17]
 • Vaivara:
  • enne olin kuu(da) kuulusambi
  • pärga päivade ülembi [18]
 • Vadja [19]:
  • miä õlõn paĺĺo vanapi teitä - mina olen teist palju vanem
  • kõrkõapalt lidnaa - linnast kõrgemale
  • kõikkõa suurõp pojo - kõigist suurem poiss
 • Soome [20]:
  • näytätte veljeänne nuoremmalta - te näite oma vennast noorem

omastavaline võrdlusAlus Eesti keele seestÜtleva asemel [sen enempää]

 • kui ainsuse näitav aseSõna Soome keskVõrde ees [20]:
  • ei ole kuultu tuon kummempaa - sellest imelikumat juttu pole kuuldud
  • siitä asiasta ei puhuta sen enempää - rohkem sest asjast ei räägita
  • ei se ole sen vaarallisempaa - see pole kuigi suur oht


kõikse üliVõrre [kõige, kõikse veikkemb]

kõikne-sõna tuntakse Simunast, Amblast, Järva-Jaanist ja Häädemeestelt

 • Simuna:
  • kõikne üö istud üleval, ei maga

kõikse abil moodustatakse üliVõrre (nii kui Põhja-Eesti murdeis)

 • Lüganuse, Jõhvi:
  • kõige, kõikse veikkemb
 • Lüganuse:
  • mõisas karja aija tüdrikk, sie õli kõige alamb tienija ja kie sia karjas käis, sie õli viel kõikse alamb
  • kõikse sügavamp
 • Iisaku:
  • keikse, kõikse paremad
 • Vaivara:
  • kaige nuaremb
  • mia votan sene kaige alusema puu (kõige alumise)
 • Jõelähtme Rammu:
  • keiks(e)ma suuremb
 • Jõelähtme Ihasalu:
  • keiksema ies

sarnase kuju annab kõige + sie liitumine

 • Lüganuse:
  • kõige suve õli vihmane
  • kondasin kõikse päivä
  • sügelikk akkas kõik se pere külge
 • Iisaku:
  • poiss krippeldab kõikse aeg isale kaasa menema
 • Vaivara:
  • olin kaikse aiga aige
  • makas vatsolle kive otsas kaige sene päivä
 • Viru-Jaagupi:
  • pärast läkks kõikse oma perega mualtt linna
 • Väike-Maarja:
  • ma olin kõikse üe üleval
 • Vadja [19]:
  • kõikkõa suurõp pojo - kõigist suurem poiss


viited ja märkused

 1. Eesti vanade rahvalaulude keel / Juhan Peegel 2006 lk 239
 2. H II 7, 194/6 (78) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889)
 3. H II 43, 759/63 (1) < Kodavere khk. - August Mauer (saatja) & (?) W. K. (koguja) (1893) "Mardilaul"
 4. Eesti vanade rahvalaulude keel / Juhan Peegel 2006 lk 238
 5. H II 1, 125/6 (174) < Vaivara khk., Narva-Jõesuu < Rakvere ligidalt - M. Ostrow & O. Kallas < Madis Siesberg, 62 a. (1888) "Kosjasõit"
 6. H II 7, 147/9 (37) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889) "Ema haual"
 7. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 144, 224
 8. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 51-54,
 9. 9,0 9,1 9,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 225
 10. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 148
 11. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 149
 12. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 162
 13. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 152
 14. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 146
 15. Eesti vanade rahvalaulude keel / Juhan Peegel 2006 lk 237
 16. H III 17, 32/3 (15) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1894) "Rikka rehepeksmine"
 17. H III 1, 687/9 (10) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1889) "Isa ja mehe kodus"
 18. H II 74, 341/2 (32) < Simuna khk. - Woldemar Rosenstrauch (1905) "Kättemaks sakstele + Härrad härgadeks + Sakste sajatus"
 19. 19,0 19,1 Votian main cases
 20. 20,0 20,1 Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 196

No comments:

Post a Comment