Sunday, January 19, 2014

seesÜtelev

seetlev (mildises, mildisis) [1]

tunnuse ss(a) > s [pää allis]

tunnus on nõrgenenud ka

 • Vadja keeles:
  • pezä-zä (pesas), maa-za (maas), mai-za (mitmel maal), tšülii-zä (külades),


pikk ss püsib Jõelähtmest Viru-Nigulani

 • Viru-Nigula:
  • siess, moisass,
 • Kuusalu:
  • [jahud] on koiss, ussiss (ussitanud), lambass (lamba karjas), naaburiss (naabruses), küliss (küljes), kimbuss, uobiss (hoopis), valatta,ess (vaadates),


tunnus on liitunud omastava sarnasele tüvele [valges, äärides]

 • Lüganuse:
  • [pää] allis (pää on hall), [aŋŋervaaks] valges kukkes (valges õies), eräs ~ äräs (vanem: välläs, Soome: erämaat, Läti: ārā), [õli rohkemp ku aasta] eräs, [vend õli kodund] äräs, [mehed käisid saunas] äräs, [tükk nahka õli lambal siit] äräs,
  • (mit) [laste] jalgus, pimedäs päivis (pimesi, kinnisilmi), metsides, saarides, [mere] äärides, juurikkattes,
 • hvi:
  • avis (abis), metsas ~ mets (ka Viru KeskMurdes), otsas ~ ots, vuodes,
  • (mit) sarvis ~sarvides, keldrides, inimistes (rahva hulgas),
 • Vaivara:
  • kuusigos, omblemas, [rugi leikkamine on] käsis, [korvad] londis,


tunnuse lõpu täisHäälik püsib laulus

da-tegevusNime seetlev omastusLiitega

ühe tegemise ajal juhtub teine [tõin rohud tullessani]

 • Lüganuse:
  • ma tõin rohud tullessani [2]

julgus midagi teha [mis mina hoolin üteldessa]

 • Laiuse:
  • mis mina hoolin üteldessa
  • kardan välja kaldudela ~ kaljudessa [3]

ma-tegevusNime seetlev massa

ollakse mingi tegevusega hõivatud [vallakund on vahtimassa]

 • Lüganuse:
  • kihelkund on kuulamaies (seguneb laulus sisstlevaga)
  • vallakund on vahtimaies [4]
 • hvi:
  • sinu ella ulkudesse
  • käimassa käskujalga [5]

käib sääl mingi tegevuse pärast [käisin umaluida õstamassa]

 • Lüganuse:
  • käisin ma kalu külassa
  • umaluida õstamassa
  • villuja vahestamassa [6]
 • Vaivara:
  • meie nurga mehed noored
  • tehke sillad soode peale
  • et ema saab tütaril käia
  • et tütar saab emala käia
  • söömassa sialihada
  • mekkimas mõdu magusa
  • katsumas kanamuneda
  • panemas pihta paksu piima [7]


võib olla mitmuses

 • hvi:
  • taat käis saajassä sajässä
  • tuhandassä tuadämissa
  • sadamissä saatemissä [8]


ühildumine [9] [10][valges kukkes]

LääneMere-Soome täiend ühildub põhiSõna käände ja arvuga - tavaliselt

 • Lüganuse:
  • [aŋŋervaaks] valges kukkes (valges õies),
  • pimedäs päivis (pimesi, kinnisilmi),
 • Soome:
  • ssä suuressa talossa asuu varakkaita ihmis - selles suures majas elab rikkaid inimesi


viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 201
 2. H II 8, 769/90 < Lüganuse khk. - Johann Petrowitsch (1889) uk/rl "Pulmadest."
 3. H III 9, 153 (1) < Laiuse khk., Laius-Tähkvere v. - Gustaw Iwask Saar (1890)
 4. H II 3, 623/4 (207) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Laulu võim"
 5. H II 1, 394/5 (549) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. < Pagari v., Jõetaguse k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Räbin (Nõmme Mari, Mihkel Niine tütar), 60 a. (1888)
 6. H II 3, 644/5 (256) < Lüganuse khk., Aa rand - H. Prants < Kure eit (1890) "Sõlest sõda + Sõjalaul"
 7. H II 7, 199/202 (82) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889)
 8. H III 1, 195/8 (1) < Jõhvi khk., Voka v. - M. Eljas < ?, 65 a. (1888) "Laulu võim + Laulu õppimine"
 9. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.203
 10. M Must "Kirderannikumurre" (1987 lk 208, 211

No comments:

Post a Comment