Friday, January 17, 2014

õlev

olev (mildisena, mildisenna) [1]

tunnus on liitunud täisHäälikule [suri lapsena]

 • Lüganuse:
  • [suri] lapsena,
 • hvi:
  • [tulukke põles pikka] juanena,
 • Iisaku:
  • [odrad lautti] kihina [maha],
 • Vaivara:
  • nuorena,


tüvi on tugevas astmes [uudenna]

 • Lüganuse:
  • poiganna, uudenna, pisukkesenna,


tunnuse n võib olla kaksistunud [pisukkesenna]

nagu Tütarsaare, Ingeri, Isuri Alam-Luuga ja Vadja murrakuis

 • Lüganuse:
  • poiganna, [vana] poisinna, uudenna, pisukkesenna,
 • hvi:
  • nuarenna,


tunnuse lõpu täisHäälik võib olla kadunud [lähed tahmatsen tubaje]

 • Lüganuse:
  • äla kurda, äla karda
  • et lähed mustanna küläje
  • tahmatsen talu tubaje [2]
  • kuida orjan õldaneia
  • käskujalgan käidaneia [3]

ühildumine

Eesti õigeKeeles jääb arv ning omadusSõna rajava, oleva, ilma- ja kaasaÜtleva käände ees omastavasse

AluTaga juhtub seda muudegi käänetega.

 • Soome:
  • nuorena miehenä - noore mehena
 • hvi:
  • tulukke põles pikka juanena
 • Lüganuse:
  • vana poisinna


tav(a)-keskSõna olev [sie on kälide käidavan]

miski on kellegi asi teha, tehtavana [4]

 • hvi:
  • sie menija mendavan - sinna tohib minia minna
  • sie kälide käidavan [5]
 • Soome:
  • se on miniän tehtävanä - see on minia (töö) teha


da-tegevusNime olev [oles tukkudena tulnu meele]

ühe tegemise ajal juhtub teine

 • Vaivara:
  • näie vaiva varasten [6]
 • Äksi:
  • oles sa unesgi nähnud
  • tukkudena tulnu meele [7]


tu-keskSõna olev [on õtril oietuna]

 • Lüganuse:
  • siis saad näha ja valata
  • kas on poisi puudutuna
  • käe kalli katsutuna
  • suu arma annetuna [8]
  • see on õtril oietuna,
  • see on kaurul kasvatetu [9]


viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 207
 2. H II 1, 625 (808) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "pulmalaul"
 3. H III 12, 115 (6) < Lüganuse khk., Püssi m. - J. Thomson (1892) "Pisut saab ori magada"
 4. Eesti vanade rahvalaulude keel , Juhan Peegel 2006 lk 238
 5. H II 1, 394/5 (549) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. < Pagari v., Jõetaguse k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Räbin (Nõmme Mari, Mihkel Niine tütar), 60 a. (1888)
 6. H II 1, 91 (123) < Vaivara khk. < Tartu poolt - M. Ostrow & O. Kallas < Eduard Türk (1888) "Varga kartus"
 7. H II 56, 418/9 (105) < Äksi khk., Elistvere vaestemaja - J. Tammemägi < Mari Valge, 68 a. (1895) "Kasvatus asjata"
 8. H II 3, 625/6 (213) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890)
 9. H II 8, 769/90 < Lüganuse khk. - Johann Petrowitsch (1889) uk/rl "Pulmadest"

No comments:

Post a Comment