Tuesday, June 17, 2014

Alu-Tagusse ja Vaija laulu

piu - pau pandi
    keriko - kellä löödi
    vana tütrik veedi
    uus tütrik toodi
    MustMätälle maeti
    piu - pau , pommdi
    kivi - kellä löödi
    savi - saia söödi
    tuhka - putru keideti ja
    meille meki anneti
    piu - pau pommdi
    savi - saia söödi
    kivi - kella löödi
    tangu - putru keideti
    võid silmä pandi ja
    minulle meki anneti
Viis: Lüganuse k Maali Kirikmar, Liina Trummar
Sõnad: "Lüganuse regilaulud" , 2009
"piu pau" pantti ja
    civi cellä löötii
    savvi leipää söötii
    medje piika veetii
    vassõn noorikk tootii
Mati k Olga Ivanova
„Vadjalaste laule“ Paul Ariste, lk 25
varess tegi varru joodud
    tihaine tegi õluta
    kuts aga koko kurvad linnud
    ai tämä koko halvad linnud
    jäti kulli kutsumata
    kull õli kuri kiskumaie
    kiskus lõhki lõivo lõuvad
    pääsukeise pärjä paulad
    hanie aluss palakad


Viis: KKI, RLH 62 : 24 Kohtla-Vitsiku – R. Mirov, A. Schmuul < Ann Vahermaa 1962., kõrratess iga virsu lõppu
Sõnad: „Jõhvi ja Iisaku regilaulud“, 1999; "Lüganuse regilaulud" , 2009
ceitän õzrassa õlutta
    maku vettä malta'assa
    kutsun kurõd kutsun käred
    kutsun kuuzõssa jumalad
    petäjässä peenee herraa
    jäi se kukko kutsumatta
    esivalda vaalimatta
    kukko suuttu ja vihassu
    nõssi sõaa sõrmissa
    i kansaa kanta soonissa
    da väe varpahaizissani
    elä suutu kukko parka
    õrrõõll on-õ sinu õsa
    parrõõll on-a sinuu pala
    sata sirkaa sääri-luita
    kõlmõt konnaa cülci-luita
    cärpäiizee perää pakara
Rajo k Oudekki (Oto) Figurova ("Vadja rahvalaulud ja nende keel" Paul Ariste 1986 lk 37)
„karavanaz naizõd mennä ümperikkoa i tantsita, cäsi puuska panna i pollõ raputõta“
tamm õli suuri latva laia
    tamm tahi tõissa taiva'aie
    õksad pilvie pugeda
    tulga tamme raiumaie
    pitkä puud lühendämäie
    tüvest saaneb tünderidä
    latvast lapse kätküvidä
    mie sääld langeb liiga lastu
    sääld saab papi laulu - lauda
    kerik - herra kirja - lauda
    lukari luetus - lauda
    sääll aga papi paljo laulab
    kerik - herra kirjutele
    lukari pali luekse


Viis: KKI, RLH 58 : 25 (1) Mäetaguse Metsküla – R. Viidalepp, H. Kihno < Pauliine Kiiver 1958.
Sõnad: „Jõhvi ja Iisaku regilaulud“, 1999; "Lüganuse regilaulud" , 2009
mikä puu cülää takannõ
    tammi puu cülää takannõ
    mikä tammõõ ladvuvõza
    cäcüt tammõõ ladvuvõza
    mikä cäccüvee süämezä
    õlgõt cäccüvee süämezä
    mikä õlkilojõõ päälä
    huntu õlkilojõõ päälä
    mikä hunnuu hulpõloza
    vello hunnuu hulpõloza
    mikä vellolla cäezä
    cirvez vellolla cäezä
    mikä cirvee kasaz
    lassu cirvee kasaz
    kuhhõõ lassu langõnõozõ
    sinne cerikko tehtäneöze
Rajo k Oudekki (Oto) Figurova ("Vadja rahvalaulud ja nende keel" Paul Ariste 1986 lk 30)
minu veike velvideni
    vesti Hiiessa venetä
    sai se vene vessetusta
    laiva kaan sai kaabitusta
    veedi se vene vesille
    pandi vanad sõudamaie
    vanad sõusid pääd vabisid
    kõik ne lõuva-luud lõdisid
    pandi noored sõudamaie
    vanad pääldä vahtimaie
    noored sõusid airod jõusid
    pitki merdä põiki merdä
    pitki Peibise jõgeda


Viis: EÜS IV 888 (66) jt, Jõhvi Illuka v Kurtna vm 1905.a – A. Sildnik'ulle P. Penna'lle lauland < 69 a.ne KaidMa küläss sündünd Mai Krasman
Sõnad: „Jõhvi ja Iisaku regilaulud“, 1999; "Lüganuse regilaulud" , 2009
mitä võtan virre(e)ssi
    mitä laadin laulussi
    võtan velloo virressi
    emä lahzõõ laulussi
    vello(ni) venoizõõ seppä
    laivõ seppä lagluõni
    vessi cirveellä venettä
    cirves kultain kumizi
    varsi vaskinõ elizi
    iski kõrra süntü laita
    tõisõõ kõrraa tõinõ laita
    kolmannõõ - koko veno(inõ)
    eb õõ vettee veejäiss(ä)
    lainõõsõõ laskijaissa
    muud laivõt satoja saavvaa
    meillä rannallõ lahottu
    nõizin miä vettee veejässi
    lainõõsõõ laskijassi
    panin lajjaa tüttölöitä
    tõizõõ lajjaa poikiloita
    kolmannõõ tuti-lahujõ
    panin vanat sõutamaa
    noorõt päältä kattsomaa
    vanat sõutaad - pääd räpizööd
    cüsüväd loojalta appia
    o jumala üvä jumala
    väänä tuuli Laukaallõ
    porota tuuli pohjuõõssa
    anna airollõ appia
1947.a suvel Kukkuzi küläss lauli nin-ta 64 a.ne Jõgõõperä küläss sündünd Matjo (Matrjona) Gerassimova, Dmitri Tsvetkovi õde ja Darja Lehti lelle tütär
„Vadjalaste laule“ Paul Ariste, lk 42
kits kile karjaa
    ülä õja marjaa
   
    minä marjad ämmälle
    ämmä mulle kakuu
   
    minä kakuu Kaleville
    kalev mulle raudaa
   
    minä rauva Riule
    Rigu mulle kuldaa
   
    minä kulla tammelle
    tamm mulle lehtä
   
    minä lehtä lambaalle
    lammas mulle villaa
   
    mä veen villa Viitsikulle
    Viitsik virka veeretäb
   
    sääld saab sulasselle suured sukad
    ja pere pojalle peened püksüd
   
    vabad naiselle varrukaida
    talo naiselle tallukaida
   
    aida-melle halgu
   
   
    kits kile karjaa
    ülä mere metsä
   
    võta vikast selgää
    too mulle heinää
   
    minä heinä lehmäle
    lehmä mulle piimää
   
    minä piimä põrsaalle
    põrsas mulle külge
   
    minä külle ämmälle
    ämmä mulle kakuu
   
    ämmä sööb ise saia pätsi
    annab mulle agana käkii


Viis: KuusSalu KasisPää k Helene Tilk, Lügänüse k Maali Kirikmar, KõdaVere Sääritsä k Anna Lindvere
Sõnad: „Jõhvi ja Iisaku regilaulud“, 1999; "Lüganuse regilaulud" , 2009
kips kilo karjaa
    üli meree marjaa
   
    too ruskolõõ einää
    rusko millõõ piimä
   
    miä piimää põrsaallõ
    põrzaz millõõ pekkiä
   
    miä pekii ämmälle
    ämmä mille kakkua
   
    miä kakuu Kanõrvollõ
    Kanõrvo millõõ rautaa
   
    miä ravvaa revollõ
    repo millõõ kultaa
   
    miä kullaa tammõllõ
    tammi millõõ lehtiä
   
    miä lehed lampaallõ
    lammaz millõõ villaa
   
    miä villat sukissi
    i lõngaa paijassi
Rajo k Ivo (Joan) Leontjev ("Vadja rahvalaulud ja nende keel" Paul Ariste 1986 lk 12)

No comments:

Post a Comment