Monday, June 16, 2014

kuss minä säädelin sõnani

    küll laulasin kui tõhisin
    en tõhi tõesta laula ,
    ägist hääldä kuulutada ;
    kupjas kuuleneb küläje ,
    saksa muistab mõisa'aie .
    tullasse minulda küsümä :
    " ed õle tehnud tütär töödä
    kui õled säädanud sõnuja ,
    pannud palve'ed kogoje ,
    lahutanud laulueida ? "
    mina muistin vasta kostin :
    " kui tahad kubijukeine
    kui tahad juhatan paiga ,
    asemeni annan teedä ,
    kuss mina säädelin sõnani
    kogoelin palve'eni ,
    lahutelin laulueni :
    külä alla lõikamassa ,
    arulla ä'estämässä ,
    soossa loogu võtamassa .
    madu lauli mätäessä ,
    kärbäläine kanduessa ;
    sääld tulid sõnad minule
    laulud lapse hoidijalle .
    sääll ma säädelin sõnani ,
    panin kokko palve'eni ,
    lahutelin laulueni ."1874.a Tudulinnass sündünd aga Purtse-Liiva kõrtsis kasvand Emilie Bachmann'i Lügänüse maild kõrjatu, 1889.a Jakob Hurdalle saadetu laul

No comments:

Post a Comment