Monday, June 16, 2014

Vene väed ja Rootsi Kaarel Vaivaro mäell


    Kaarel herra kaunikeine
    Rootsi kuldane kuningas ,
    tahi mennä Tallinuie
    tahi talli' linna' päälle .
    sai kui Vaivaro määlle ,
    Vene väed õlid vastassagi ,
    pühküsiväd püssisägi ,
    haljastid kurassiagi
    meidä meeste pääde päälle ;
    tütärde igäde päälle
    käokeise kaula päälle
    Kaarel herra kaunikeine
    ammus kõrra, ammus kaks
    tõmbas mõõga tupe'esta ,
    hõbe vestu vöö vahelda .
    niitas Vene pundusida
    Viru viisu - jalgusida
    siis tuli elo meie maalle ,
    pido meie piigudelle ,
    härjäd seiväd ike'essa ,
    ruunad raugad rake'essa
    teo - poisid taiba'assa ,
    vaimod vaised varda'assa .1874.a Tudulinnass sündünd aga Purtse-Liiva kõrtsis kasvand Emilie Bachmann'i Lügänüse maild kõrjatu, 1889.a Jakob Hurdalle saadetu laul

No comments:

Post a Comment