Monday, June 16, 2014

naise surmaja


    minu hella velvüdeni
    tegi saanida salussa
    kirju - kõrjada kujassa ;
    sai see saani valmiesta ,
    tõi saani toa edeje
    ai aisad akunalle
    kedä istuneb regeje ,
    kedä saaneb sõitamaie ?
    helliku regeje istub ,
    kaasa saaneb sõitamaie .
    kaasa sõidi tükü teeda
    tükü teeda , margu maada .
    helliku reesta hüüsi :
    " enne ma suve suussa
    karu kahessa käässa ,
    halli  hundi hamba'assa
    lõvi lõugide vahella ;
    enne kui sinu reessa ,
    sinu raipe rata'alla
    sinu koira kaarikulla ! "
    kaasa suitus ja vihastus
    kät see lõikas neidosella
    kätäsä lõikus, käändsi kaula ,
    visk' see helliku vedeje .
    siis tuli ämmä  võõrasie
    neiu õuve toomesie .
    ämmä  sei lauva päälla ,
    ori kõndis õuve päälla .
    " teedasid sina eidekeine
    teedasid ed sina seises ! "
    - " ütle ike orjodeni !
    ma annan paraja lamba
    igass  viiguss  annab villa
    igass  kuuss  annab kuuve ,
    iga talvell  toob talle  . "
    " en tõhi mina ööldä ,
    en tõhi kõhe kõnella . "
    - " ütle ike orjodeni !
    ma annan sene obose
    mi päästab mehe sõasta ,
    Venelaste alda vildi ,
    Kurelaste alda kuuve ;
    alda haljuste nugade
    alda mõõga mõterguse . "
    " en tõhi mina üellä
    en tõhi kõhe kõnella ! "
    eite sei lauva päälla
    ori kõndis õuve päälla .
    " teedasid sina eidekeine
    teedasid sinä ed ei seises . "
    " ütle ike orjodeni
    ma annan ainiku pojani . "
    " nüüd tõhin mina öölda
    nüüd tõhin kõhe kõnella :
    sa sööd vaide eidekeine :
    sa sööd kallist kannetunda ,
    sa sööd valge vaalitunda ,
    ilusi imetetunda . "1874.a Tudulinnass sündünd aga Purtse-Liiva kõrtsis kasvand Emilie Bachmann'i Lügänüse maild kõrjatu, 1890.a Jakob Hurdalle saadetu laul

No comments:

Post a Comment