Monday, June 16, 2014

tona-eile Toonelassa


    neitsikeine , noorukeine ,
    käisid eile Hiielassa ,
    tona-eile Toonelassa ,
    käisid eide hauva päälla ,
    toojasi toa laella
    kandajasi katusselle
    koorijasi kooba päälle .
    käisid eite hergutammass
    haudujad üles  ajamass :
    " tuise üles  eidekeine
    astu hauvast haudujani ,
    tuise kirstu kinnitamma
    tuise vaka valmistamma ,
    tuise luguva lugema
    looma looga kinda'aia ! "
    - " en saa tuissa tütär , vaine
    en saa tuissa en herätä ;
    muru kasvand päälle mulla ,
    aro-heinä päälle hauva ,
    silmille sinine liiva
    kulmulle kulu punane ,
    jalulle jalaka-metsä ,
    vaher-metsä varba'alle ,
    lehed laiad laudialle . "
    " tuise ike eidekeine !
    - muru söödän mullikuille ,
    aro-heinä härgidelle
    lehe laia lammastelle ! "
    - " en saa tuissa tütär vaine ;
    palu võõrasta isada
    palu võõrasta emada !
    Jeesus kirstu kinnitago
    Mari vaka valmistago
    looja luku-vöö lugego ! "1874.a Tudulinnass sündünd aga Purtse-Liiva kõrtsis kasvand Emilie Bachmann'i Lügänüse maild kõrjatu, 1889.a Jakob Hurdalle saadetu laul

No comments:

Post a Comment