Monday, February 9, 2015

UdMurdi-Komi sõnomuistatussedõiget kostust näed, ku hiire sõna päälle ajad.aǯni̮; okti̮ni̮; vož; vaji̮ž; vojni̮; uji̮ni̮; uv; ul; i̮bi̮ni̮; udni̮; udi̮ni̮; artavni̮; vośkov; utśki̮l; avli̮k; ešti̮ni̮; o- (olevik: og, on, oz, ogö, onö, oz), e- (minevik: eg, en, ez, egö,enö, ez); u- (olevik: ug, ud, ug, um, ud, ug), e̮- (minevik: öi, öd, öz, öm, öd, öz); ovni̮; uli̮ni̮; si̮, sije̮; so; eta; esije̮; eče; šoj; še̮j; čukni̮; šukki̮ni̮; šuľalni̮; ši̮r; ši̮r; ǯog; ši̮; ši; šer; šeri̮ni̮; šań; šońer; an; an; piń an; ež; ńiľe̮g; jen; in; inmar; ńimavni̮; ord; ać-; ač́-; ji-; ju; jukni̮; ľuki̮ni̮; juski̮ni̮; juski̮ni̮; juni̮; jui̮ni̮; jur; ji̮r; je̮z; je̮zvi; joz; jozvi; ji; je̮; ju; juk; ľuk; ki̮rni̮š; ki̮rni̮ž; kud; ki̮d; goz; kuz; kač; koľni̮; ki̮ľi̮ni̮; kajni̮; kun; kun; kojni̮; kujani̮; ki̮š; kož; gaďa; ki̮k; ki̮k; komi̮ľ; kumeľ; gi̮d; ke̮n; kenem; gi̮ri̮ś; gi̮reź, greź; gorzi̮ni̮; gori̮ni̮; kośmi̮ni̮; kuaśti̮ni̮; koče̮s; kuaškani̮; kaźavni̮; kapč́i; ki̮v; ki̮l; ki̮č; ki̮č; keń; kor; kuri̮; gor; gur; korni̮; kuri̮ni̮; kin; kin; kost; kos; kusi̮p; kus; ki̮ž; ki̮ž; kojni̮; turni̮-kojni̮; kor; kur; kośni̮; keśi̮ni̮; kuž; ki; ke̮; kola; kuala; ki̮r; ki̮škani̮; ke̮j; kej; ki̮a; kuľ; ki̮ľ; kuim; kuiń; gi̮bad; gi̮bed; ge̮p; gop; kokan; kukč́o, kokan; kevni̮, kelni̮; kolan; kuvni̮; kuli̮ni̮; ki̮rś; koś; kosi̮ś; kuč; kuč; kuľmi̮ni̮; ki̮ni̮; kui̮ni̮; kod, koda; ku; koď; kaď; ke̮kni̮; kikni̮; -kot; ki̮lavni̮; gi̮m; ki̮mi̮ń; ke̮miń; ke̮mińte̮ne̮; kuʒ́; ki̮ź; koʒ́uv-; kuźi̮li; ke̮zan; guzem-; kusni̮; ki̮si̮ni̮; kuč́a(pi); ki̮vni̮; ki̮li̮ni̮; kvajt; kuať; koz; ki̮z; ku; ku; ki̮; ki̮; kev; kali; ki; ki; ke̮sji̮ni̮; kosi̮ni̮; kežni̮; koži̮ni̮; garań; gur-; kor; kuar; ke̮v; kal; ki̮n; ki̮n; kiśmi̮ni̮; kiśmani̮; ki̮tki̮ni̮; ki̮j; ki̮j; gi̮rďʒ́a; gi̮r; gi̮r-; gi̮ž; giži̮; lud; lud; lakni̮; lap; lap, lape̮g; leźi̮ni̮; ľem; li̮m; loni̮; lui̮ni̮; lov; lul; lapi̮d; li̮ďďi̮ni̮; li̮dǯ́i̮ni̮; li̮m; li̮mi̮; li̮; li̮; lokni̮; li̮kti̮ni̮; lun; nun; lun; li̮jni̮; lole̮d; lō; mu; mu; mus; mus; mudör; mudor; mi̮v; mi̮l; mi; mi; ma; mu; me; mon; munni̮; mi̮ni̮ni̮; moń; meń; mi̮j; ma; mi̮r; mi̮d; malavni̮; re̮miʒ́ti̮ni̮; ǯomeśti̮ni̮; mi̮l; mojd; majalti̮ni̮; maď; maľ; -mi̮nda; mi̮nda; mi̮śkavni̮; miśki̮ni̮; mi̮śt, mi̮sťi; mi̮š; mi̮š; med; med; nije̮; ńi̮vni̮; ńi̮lavni̮; ńi̮li̮ni̮; ni̮v; ni̮l; ńoľ; ńi̮ľ; naje̮; ńiksi̮ni̮; ńin; ńin-pu; ńin; ńin-pu; ńim; ńim; ńe̮v; ńe̮l; ńuvni̮; ńuli̮ni̮; ńuliśki̮ni̮; ner; nordi; ńiź; niź; ne̮š; nuši̮; noraśni̮; naani̮; ńoń; noni̮; ńavgi̮ni̮; ńurk; ńin; ńi, ińi; voǯ; vos; usi̮; vosni̮; e̮ski̮ni̮; ve̮vni̮; vi̮li̮ni̮; em; umoj; un; ur; ver; vere̮s; var; vuze̮s; vuzavni̮; vuz; vuzani̮; voʒ́; aź; pe̮žni̮; pi̮ži̮ni̮; pońtavni̮; pańi̮rti̮ni̮, pańgati̮ni̮; baď(pu); baď(pu); palak; pe̮nni̮; poni̮ni̮; bur; bur; (sten-)berd; bord(i̮); pur; pur; pom; pum; pože̮m; puži̮m; pe̮v; pal; pesni̮; posni̮; povni̮; puwi̮ni̮, puli̮ni̮; pon; puni̮; poz; puz; peli̮ś; paleź; peš; poč; puč; piń; piń; piski̮ni̮; bor; pil, piv; piľem; pemi̮d; pejmi̮t; peri̮d; pi̮ri̮; pi; pi; pul; bi̮čki̮ni̮; bi̮č́ki̮ni̮; pož; puž; bugi̮ľ; pi̮nni̮; puni̮ni̮; pi̮r; pi̮r-ńol; pi̮r; pi̮rćet; purni̮; puri̮ni̮; pi̮ʒ́i̮rtni̮; pi̮źi̮rti̮ni̮; pu; pu; bi; paškan; paš-; be̮r; ber; pužej; piśťi, piśći; pośki̮; pi; pi; pev; pe̮li̮; ruć; ǯ́ič́i̮; ri̮ni̮š; inši̮r; reźalni̮; ǯ́eźi̮ni̮; śiź; śiź; re̮pe̮d; ǯopi̮; rot; suni̮; śo; śu; suk; se̮p; sep; śor; śuri̮; śorńi; śur; śur; śun; śi; śi; śi-; śiľ; śeńki; siʒ́ni̮; śiźim; śiźi̮m; śin; śin; te; ton; ʒ́oʒ́uv; kenǯ́aľi; sit; siť; saj; saj; ti̮; ti̮; sol; śul; si̮lal; śul; śe̮m; śe̮m; se̮n; se̮n; śini̮; śu; si̮l; si̮lmi̮ni̮; ti̮l; ti̮li̮; śu-; śu-; si̮n; son; se̮lni̮; se̮ltni̮; će̮lavni̮; č́ali̮š; se̮z; suzi̮; će̮r; śul; śul; zud; śul; śuli̮; sučki̮ni̮; soć; si̮nni̮; śojni̮; śini̮; śe̮le̮m; śulem; siźi̮l; śe̮lavni̮; śal; si̮l; sul, si̮l; sodni̮; si; si; to; tope̮dni̮; tupani̮; ti̮š; ti̮š; tujni̮; ti̮li̮s; taľavni̮; te̮v; tol; tu; ti̮; tapki̮ni̮; tape̮dni̮; tapi̮rti̮ni̮; turun; turi̮n; tar; tur; tuj; ti; ti; ta, taje̮; ta; dor; tir; dur; dor; ťip; ʒ́oľa; ti̮; tu; ľe̮m; ľe̮m; ti̮v; ti̮l; te̮dni̮; todi̮ni̮; ti̮rp; ti̮rpi̮; tuľi̮m; te̮v; ti̮v; te̮l; ti̮li̮; toj; tej; de̮la; dolak; ti̮; ti̮; tuni̮; tuli̮s; tud; tuli̮s; ľem; ľem; din; diń; ujni̮; ujani̮; i̮ž; i̮ž; vi̮ľ; vi̮ľ; vežni̮; vošjani̮; vešti̮ni̮; vošti̮ni̮; ve̮jni̮; vi̮ji̮ni̮; važ; vuž; vug; vug; -i̮ś; -veś; veńge̮dni̮; vir; vir; va; vu; ve̮źni̮; vež; vož; vajni̮; vaji̮ni̮; vit; viť; ve̮lavni̮, ve̮lalni̮; ve̮ľi̮ni̮; vo; va-; -vi; -vi; von; vi̮n; vi̮j; ve̮j; votni̮; ve̮tni̮; ve̮ń; aj; aji̮; udur; voj; uj; ve̮k; vukpoti̮ni̮; vem; vim, viji̮m; e̮ti, e̮ťik; odig; vi̮le̮; vi̮l;

3 comments:

 1. Tere! Selline küsimus et mis tähele vastab Udmurti tähestikus "i̮"? Eesti etümoloogiasõnaraamat kasutab sama tähte, aga ma ei tea mis tähele ta vastab. ӥ peaks olema tähistatud ladinatähestikus tähega "ï".

  Või näitab ta nt. rõhku?

  ReplyDelete
 2. Kuna udmurdi: vaji̮ni̮ = 'tooma' http://www.eki.ee/dict/ety/index.cgi?F=M&C06=et&Q=viima ja eesti 'tooma' = вайыны http://www.eki.ee/dict/eud/index.cgi?Q=tooma&F=M&C06=en , siis arvan, et see on lihtsalt ы.

  ReplyDelete
 3. Rõhk on alati udmurdi sõna viimasel silbil.

  ReplyDelete