Monday, February 23, 2015

Aunusse Liügi ja Karjala sõnoarvatussedõiget kostust näed, ku hiire sõna päälle ajad.-kundu, heimokundu; ńärhi; ansa; abai; abu; adru; oattua; aidu; aigu; airo; aivastautuo; aganot; hägär; häkärä; ahtas; huahlu; ahjo; ahmoi; ahmoi; ahnas; ahtua; aho; ahvakko; ahven; agju; ainos; aino; aižu; aittu; aiven; ajua; aivot; ala; alasti; alalleh; halmeh; algua; ambuo; ammui; ammuo; ammuldua; andua; änkeriene, änkeries; änkeriäs; ankuri; ammeh; anuo; ape͔; argu; argi; arpi; arm; armas; arpa; arvo; arvata; aro; arvata; asemittši; azuo; asie; askel; astal; aste, astii; astuo; azuo; hattu; auvo; aukko; alli; aunu; auver; avata; ebä-; edeh; edu-; ehtü; ehki; höühen; ehtie; en, et, ei, emmo, etto, ei; äľä, äľgäh, äľgiä, äľgiättö; egľäi; eineh; äiti; üöksüö; eliä; emä; enäm, enämbi; häi; enzi; enne; ennustua; erä; eri; herei; eri; herkü; ero; ezi-; etta, et; huabu; huarakko; hoava; haven; habenet; havissa; hapras; hakie; hago; huahkoi; haiven; haiku; haikie; haikari; haikostella; haižu; haižuo; hajallah; hakata; haluta; halei; haltie; hoalie; halgo; halleta; haľľakko; hallu; halli; hullavuo; hameh; hammas; hangi; hango; hanhi; hankkie; hapannuh; hapata; harakku; harja, harjas; harjus; harjavuo; harav; harvu; hattar; haudu; hauduo; haugi; haukku; haukata; haukkuo; auskari; höi; heińü; heittiä; heľei; heľü; helištä; helkiä; hellü; helmi; helveh; herheläine; herja; herneh; higi; hiiva; hiili; hiiri; hiiži; hiľľu, hiľľaine; hilve; himo; himoilla; hindu; hengi; hinguttua; hirmu; hirnuo; hirsi; hirvi; sitkelmö; hebo; hoitoa; huomei; huondes; huovata; huogavuo; huogain; huoli; huono; huonus; huonuksut; huora; huba; huvissa, hupaittoa; huikata; hukku; huljahtoakseh; hullu; humal; humišta; hunnikolla; hurtu; hurtta; huuli; häpie; häpü; hädä; hälvetä; hämäri; hämü; hämmästüö; hämmendeä; händü; härgü; härmü; hävitä; iäni; hobju; hoilata; heimo; helmu; helpo; hurśťi; herkku; hieruo; hüörätä; hül’l’ätä; hüleh; hüppie; hüpätä; hüvä; hüüdüö; hüüveh; huutoa; hüübii; idiä; joga; igäü; igen; ihanu, ihavu; ihkama; hihettiä; iho; hivuo; hiivuo; hiveľdüö; nila; iľgei; iľgeittiä; ilmu; ilmai; iľves; imel; impi; imehüt; imeh; imie; into; inha; ińehmine; inissä; iral; irvištiä; irvalleh; ižä, ižoi; iče; ištuo; itkie; itku; jüvä; jagua; jahmata; jähmie; jauhuo; jauho; jaksua; jalgu; jamuo; jamajoa; jano; juosta; juuma; juvva; juno; juoni; juomoi; jorostua; jo; jütissä; juka; juohattua; juohtuo; julgei; julma; jumal; jumišta; jümištä; juna; jupittoa; jussi; juttu; juuri; hivus; juusto; jäľgi; jäľľes; jämei; jäntterä; jänöi; järittiä; järgieh; järilleh; järvi; jäsen; jatkua; jiä; jiäjä; jättiä; jogi; jouhi; jolakka; jolkuttoa; joudua; joudo; joukko; kuakattua; kuabie; kuari; koarnehus; kuarneh; kanzi; kattua; kanzu; riśťikanzu; kabei, kappei; kabris, kabriz; kabju; kabišta; kaveh; kadai, kadajaine; kadal; kajeh; kavota; kaihte; kajostuakseh; kaivata; kaglu; kainalo; kagru; kaivua; kaha; kaheksa; kahja; kahišta; kaiho; kahkuttoa; kahmakko; kahmei; kahmata; kahottoa; kauhu; kahvu; kahva; kauhei; kaikuo; kaimu; kainu, kaino; kažľu; kaita; kajišta; kaju; kajoi; kaka, kakki; kakkaraińi; kakku; kaksi; kala; kaluin; kaľie; kaľeva; kalju, kaľďu; kaľikku, kaľikko; kalja; kaljama; kaľľivo; kallata; kaľľiš; kalmu; kalzu; kalu; kaluta; kamakko; kahmalo; kampičču, kammičču; kamsut; kana; kanabro, kannabro, kan(n)ambro; kandu; kandua; kangi; kangas; kangas; kande͔le͔h; kaberoi-, kaberehtoa; kappu; kapsua; kara; karhei; karrata; kargei; karu; kari; karju; karjuo; karmei; karmakko; karsas; kar(a)hu; karvu; kaski; kaži͔; kastua; kazvua; kattil; kačku, kuačku; katketa; kaččuo; kauti; kauvan; kauhna; kauniš; kauppu; kaupita; kaupata; kavertoa; kaustu; kuavu; kaavik; kavala; kebjei; kezrü; kezrätä; kieli; kieľdiä; kiehuo; keittiä; kierdiä; kierü; kehä; kehittiä; kehtata; keühü, köühü; kelku; kello; kelmu; keli; kepsuttoa; kerä; kergie, kergien kezäžen; kerjavo; ken; kezä; kettu; keski; kevät; kibun; kibei; kiber; kipitteä; kippa; kida; kiďžištä; kitavuo; kiďei; kiduičče-; kihata; kihištä; kiher, kihur; kiihku; kihlat; keühen; tihi; kiho; kihota; kiiteä; kiikku; kiilu; kiilteä; kiimu; kiiru, oččukiiru; kiireh; kirguo; kiiškoi; kiittiä; kiivas; kikku; kilištä; kilo; kilottoa; kelleš; kiľkettiä; kiľľuo; kilkata; kiloi, kilu; kimaleh; kimakko; kimpu; kiińďei; kengü; kinnas; kińńer; kintu; kipakko; kirre-; kirju; kirikkö; kiristä; kirnu; kirpu; kirzi; kirstu; kirota; kirpiškö; kirpistüö; kirvellä; kirves; kiža; kiškuo; kütkie; kuidu; kiuru; kiusata; kivi; kopata; kobare͔h; kopie; kopeutuo; kopakka; kobišta; koda; koiru; koiras; kogo; kuha; kohu; kuohita; kohmeta; korhota; kohtu; kohendua; kohota; koi; koipi; kokšata; kokottoa; kolaittua; kelda, keldaine; kolo; kolie; kolkka; kolišta; koľľu; kuľľukku; kalju; kolkua; kolme; kolo; kompastuo; kompeh; kommehtie; kumpu; konna; kuoppu; kuokku; kuolta; kuomino; kuori; kuorma; kuovittša; kopsoa; kobavuttoa; kerdu; korju; korizou; korjata; korskua; kurčču; kozita; koski; koskelo; kostoa; kostuo; kotku; kotto; koukku; roapie; ribištä; kuveh; kublu; kubla; kubo; kuduo; kuduo; kui; kuivu; kujo; kujeh; kukkuri; kukku; kukoi; kukkuo; kukkaro; kuldu; kulgie; kulissa; kuluine; kuľľi; kulmu; kulo; kuluo; kumottua; kumualleh; kumata; kumarduo; kummu; kuńingas; kuppa; kurgi; kurju; kurikku; kuuru; kuuniš; kurmoi; koskut; kuzi; kudžoi; kuuzain; kudžu; kuččuo; kuu; kuukkiella; kuulta; kuuma; kuuzi; kuuzi; käbäl; käpie; käbü; krädžištä; käkkürä; kagareh; kägöi; kähär; kähištä; kähei; kähmie; kähmisteä; kävvä; käľü; kämmen; kando; känkelö; känkür; känttü; känččü; käppi, käppü; kärhie; kerähmö; kiärbäine; kärkätteä; keärmiz; keärmis; kärppä; kärsie; kärzü; koarsu; kärventeä; käzi; käskie; käžńü; kätküt; kätkie; kiändiä; kiändüö; kiärie; kiämi; kutšuttoa; kehno; kohtu; kai; keikkuo; koivu; kela; kelvata; kale; komata; koveli; kompuisin; kondu; kontata; koneh; korbi; korvendua; korei; korendo; korgei; kero, keroi; korzi; korvu; korvas; kova; kover; köhküttä; köhkü; keüsi; küven; küdie; küdü; kuhmu; kükettiä; küľä; külgi; küľľü; küľľäine; küľmü; küľviä; külbie; kümmene; küńä; kündiä; küńńüs; küpsi, küpsü; kürbü; küzüö; kütküt; küü; küńäbrüs; kügrälleh; kükrä; künzi; küüti; loama; lantto; lastu; laba; labju; labeh, laboh; lato; laihin; laiva; lagei; lagi; laglattua; laklut; lago; laihu; lahko; lahmata; lahnu; lahti; lauhtuo; laidu; laikku; laineh; laškahko; laittua; lajo; lakki; lakka; lakkie, lakittoa; lamu; lamašša; lamas; lambi; lammas; lanko; langeta; lappieh; lappielaine; lappua; lapsi; laskie; laśťe; latakka; latikka; lačču; lačeta; ladvu; laudu; laukku; laukoi; laulua; lausa; lausuo; lava; ľevätä; liijos; lievü; liete; liekki; liekkuo; liemi; liennou, liennöu; ľehmü; ľehti; ľeühkiä; leühüö, leühähteä, leuhuo; ľeibü; ľöüdiä; ľöüľü; ľeinäine; ľembi; liemen; ľendiä; ľeppü; ľeppie; ľeppei; ľeski; libei; litti; lȭiga; likilihah; ligo; liha; liigu; liikkuo; liipata; liitteä; ľeľľettiä; lindoi; hillo; hillo(i); lima; lindu; linnu; liperteä; lippi; lippu; lipata; lipata, lipetteä; lipsahtuakseh; lipsata; liruttua; liru; lirissä, lirahtoa; liruttua; liru; lirissä, lirahtoa; ližä; ličata; luota, pľuota; liugu; liuha; liusu; liuskuo; lovissa; lotja; lodišta; loistoa; lodmu; lotma; luuveh; lohmata; loima; roistua; lokšoa; ľoľľo; lommata; longata; lontittoa; luodo; luogo; luokki; luvva; luottoa; lopsoa; lorissa; lošo; lupa; luta; lutti; luttu; lugie; luhtu; luikku; luikkua; luikku; loilottua; luilettoa; loiva; luiskoa, luiskahtoa; luiska; lukku; lulluo; lumi; lumota, lumuo; lunnastua; lupsahtoa; lurata; lurjakehtoa; luzikku; luťťi; lutškahtoa; luu; luuvata; ľäbi; ľähekkäh; ľähtie; lähmeä; ľäikküö; ľäüľen, ľäüľem; ľäkehtüö; ľämmü; ľämbüö; länkä, lönkä; ľäpehtüö; ľädžöttiä; lohi; lohketa; ľeikata; loimi; laiho; ľekkuo; langu; loppu; loppie; lotkahtoa; ľeugu; loukko; loukuttua; lounat; lounai; liegu; leimahtoa; loimuta; liestiä; lieččuo; lökä; ľüvvä; ľühüt; ľükätä; ľüľü; ľüpsiä; lüsi; mua; mandžoi; madal; mataro, matara; mado; muata; magei; magu; mahlu; mahti; mahtuo; maimu; maistoa; maja; makkara; maksu; maksua; maltua; malko, malka; maľttša; manata; manner; muarju; markka; marras; matto; matšahuttoa; möükkü; mieli; mies; müö; meri; mesi; meččü; mečoi; minä; mennä; minja; mi; muoto; mursu; muda; mukura; mukkula; muhakka; muherrus; muhišta; muhku; muigei; muijota; muisku; muiskata; mukšata; mukšu; multa; mulissa; mulkku; mullońi vaza; mummero; mummoi; muna; muuŕoi; murdua; murei; mureh; muurahaine; muru; mučerdella; mustu; muu; mägrü; mägi; märehťie; mälvi; mämmi; mändü; mängüö; märgü; mätäs; mädžötä; meäkie, meäküö; miärü; mähändü; mustua; mujua; mela; mollei; moni; meno; merdu; morsien; mouruta; miekka; mögištä; möyrytä; mökötteä; möľäittiä, mölöstiä; mellaistoa; mömmöttiä; mörižöü; müödäh; müö; mügüri; mükküri; mügrü; mürištä; mürtüö; mütätä; müttü; müvvä; ńuatti; ńaba; nado; nuaglu; nagriš; nagrua; nahiz-; nahku; naine; nakata; nakšoa; napsua; nariz-; noarma, noarmi; noarme; noatta; ned, net; nielu; niellä; niemi; ńeidoi; ńeidiine; ńeľľi; nämä, nämmä; ńestüö; niduo; nihkuttoa; ńiiske-; niini; niiži; niitti; niittiä; ńiukahta-; nikara; ńilpakko; nimi; nenä; nipata; nippie; ńipsa-; ńipsoa-; ńirištä; nirkku, luminirkku; nižu; nivuo; nivel; ńohiz-; ńokku; ńuokku; ńokottoa, ńuokottoa; nuod; ńuokahtoakseh; nuoli; nuolta; nuori; nuottu; ńoppie; ńupukku; ńügä; ńuuhkie; ńukertoa; ńukerda-; ńuńńu; ńuriz-, ńuriž-; muuri; nurkka; nurmi; ńuuskata; ńedäli; nähtä; ńäľgü; ńälä; ńäńńi; näppi; ńäpsä-; närištä; näsä; ńäčäkkö; ńauguo; ńiälä-, ńeälü; niäräü; ńeürü; neürä; nieglu; nogi; nogo; noita; nojata; nojalleh; ńolgi; ńorkku-; ńorišta, (š)ńorista; notko; ńevvo; noudua; ńeva; ńügie; ńühtie; nühkütteä; ńüľgie; nürhi; ńüččü; ńüdžä; nügöi; otava; ozru; ovas; ohtoi; ohjas; ohkua; oinaz; uitto; oja; oksu; oksendua; olla; oma; hönni; vuottua; ora; orau; orko; orja; orih, oreh; oza; huosja; ozata; ostua; očču; eččie; puaduo; poakku; poaje; poataro; pabelo; pada; patja; patistoa; pateroine; patura; paglu; pagan; paita; paišta; pako, silmäpako; paha; pahku; pahmas; pahnu; poahtoa; pauhata; bai bai; paiju, baiju; paikku; painua; paiskata; pastua; paiže͔; paja; pajattua; paju; pakkaine; pakehtuo; pakehtuo, pakahtuo; pakko; paksu; pala; palgeh; palgo; paľľas; palku; palmikko; palvuo; pamppu; panna; pangu; pappi; paras; pardu; parissa; puarmu; parmas; parras; parzi; parvi; pasku; patšissa, patšata; patto; paugua; piä; pika; pebru; pedäi; pieli; pieni; pienar; piertä; pirkaleh; pehmei; peipetteä; peijahat; peikoine; peittiä; pieksiä; pelastoa; pöľľättiä; pöľľästüö; penikkä; pivo; peppu, pemppu; pereh; perkeleh; perze; pezä; pestä; petkel; petteä; püöhtätä; pettäjäine; pidiä; pihku; pihlai; piihtet, piihtüöt; piha; pii; pii, piikivi; piika; piičkuo, piiskuta; piillä; piimä; piipettiä; piirdiä; piirai; pirdu; pitkü; pila; pilata; pilku; pilgo, pilko, pilgopimei, pilkopimei; pilkkoine, pilkkoine pimie; piľčoittua; piľkettiä; piľľi; pillu; piľvi; pimei; pindu; pinkastuo; piništä; pino; piri-, piripinnalla; pirištä; pizar; pičukkaine; püstiä; piukkoa; bobittua; poigu; buolu; pomissa; puoli; portto; porkkana; poro; porissa; pursuo; rago; puvota; pudro; pukama; puhtas; puhe; puhakka; puhišta; puhkoa; puhketa; puohtoa; puhuo; puikahtoa; puištua; pukšoa; buľahuttua; buľbettua; pulkka; pullo; punaine; punka; punnata; punuo; pupeldua; puras; purta; purieh; burišta; purskata; puzerdua; puskie; butki; putkata; putkahtoa; puu; puuduo; puuttuo; puuduo; päivü; pägii; pälkähteäkseh; pöllö; perä; (puna)päre; perkeleh; piästä; piäsköi; potie; pedru; pohju; pehko; poiketa; poimie; pelto; palua; palella; polgie; pelvas; polvi; perkeleh; porku; pärnü; porsas; porottua; poski; potku; povi; poudu; piena; pensas; peigalo; pöütä; püörie; püterä; pükälä; pükie; pühä; peherteä; pühkie; pürgiekseh; püzüö; püstü; püstüi; püü; püüdiä; ruadua; ruagu; raidu; roaka; rajendo, raindo; rahita; raba; ravata; ravei; rabišta; raba; rapakko; krabišta; rata; raha; raiš; rahkiš; rahka; rauhnu; rauhu; rahvas; reikä; rašku; raitti; ruage; roajuo; raja; rajakko; raju; rakendua; rakko; raksahella; rambu; ramakko; randu; ľänget; rappa-; rapsata; raskas; razvu; ratas; raččahas, raččahin; račastua; račču; raudu; raukie; raukku; raunivo; reboi; revitä; regi; rehalleh; riihi; reiži; retkotta-; redu; ripa; ribištä, rivištä; ribu; rihmu; riibie; riidu; riitteä; riista; riiččie; rikas; rikkuo; rindu; rippuo; ripsi; ripši; ripsu; ripsata; riboittua, ripoittua; ristu; riśťie; rizu; ritškahtoa; ridvakko; ritva; robišta; krobišta; ruoja; ruoho; rohkei; roitto; roju; rokku; kronkuttua; ruopas; ruodu; ruogu; ruogo; ruokkie; rüömie; ruopie; ruoste; ruočči; ropsata; rubi; rudžišta; ruko; ruuhi; ruiš; ruma; ruskei; ruzu; rudžu; ruďďuo; rutto; räbäleh; räbü; rägis-; rähkiä; rähmü; räüdüö; rämei; rankku; rappivo; reppänä; račoi; rassas; rästäi, ristai rästäi; rasti; räüskeä; reäpäkkö, reäpäkkä; reäbäleh; riäpöi; reäküö; reämeä; räüstäs; ruastua; riehkie; rehto; rouhie; roivas; rengas; rougu; roukku; reunu; riesku; regä; rököiľľeh; röühtävüttiä; röhkiä; rüögü, rüögäleh; rüökähteäkseh; rübie; ruveta; rüďiz-; rühmü; rümiš-; rünnisteä; rünti; rüpisti; rüpistü-; rüsä; rüzü; rüzü; rüzistä; rüstüt; rüüpätä, rüöpätä; rüöstiä; suappai; suatto; suaju, šoajannaińi; suaja; sani; suari; sagarvo; suast-; soat(i); sapero, saparo; savita; sada; satoa; saduli; sagar; sagei; šahišta; saksa; salakkali; sallie; salmi; salo; salvo; salvua; salvo; sama; sammal; samota; sangei; sappi; sapso, sapsi; säpsü; sargu; sarju; sarvena, sarvana; suarnu; sarvi; satikka(ine); sattavuo, sattuokseh; savvoin; saunu; savi; siädeä; sebie; sepä; sepalus; se; sieteä; siiteä; siemen; sieni; sevota; segah; šeikka; seińü; seižuo; seiččie; seľgü; selgei; seppü; seppä; särvi; siduo; siga; sijetä; šihištä; siigu; tšiili; siivo; sildu; siľei; silakka; silmü; sima; sinä, sa; šinkuokseh; singuo; sinine; šipšuttua; čirištä; tširkku, tširkkuine; tširkka; širpi; šižiliuhku; sisässä; sitkei; šittu; tšuikula; čiučettiä; čiučoi; šopottua; sobie; čobrie; suojus; šolišta; sundo; čongie; suo; suolu; šuolet; süplä; suomus; suoni; šuoro; suora; čoberoittua; soppi; sopsottoa; šorie; šorie; suga; sukeutuo; sugu; šuhišta; šuittša; sukku; šukšuttoa; šuk(šu); sula; sulhaine; sulgu; sulku; šumi-; sumeh; šumišša; sumbu; surmu; surra; surma; šurišta; surmu; survuo; susi; suu; suuri; suksi; suittua; suvi; säigi; säünü; säľgü; sälö; särgi; särištä; sasu; siäri; seäksi; soba; sobie; sebroveh; sota; sieglu; sogei; soimi; soimata; šoijata; solgi; solmi; somero; sana; hera; sorie; sorku; sormi; sizär; sotku; sotkie; čidži, čidžoi; soudua; siera; sordua; tšuortu, tšuurtu; sierain; süvvä; syöksie; süväin; sügüzü; süľgi; süli; sündüö; sürjä; süsi; süttüö; süvä; süü; tua, tai; takku; toari; tuatto, tata; tavata; taglu; taivas; tagan; tagua-; taguo; tahei; tahko; tahtas; tahtuo; tahoine; toagei; taitoa; taigin; taimen; taipuo; taju; takelduo; takku; takki; takkis-, takkisheinü; taloi; talla; talloh; tallata; taluo; talvi; tammi; tanner; tappua; tapos; tappara; tarhu; tartuo; taro; tarreta; tarja; tarku; tarviš, tarvis; taza; taudi; taba; tiediä; tedri; tie; tegiä; tehä; tehaš; tüö; seiväs; tela; tämä; temppu; terä; terhen; terveh; tippu; ťipa; ťi(j)aine, tijaine; tihei; ťihkei; čihkua; ťiuhtu; siibi; tiineh; čiirakko; čiirotta-; tikku; tikuttua; tikettiä; tillerö; ťiľľit-; tilku; tina; ťiputta-; tiristä; tiukkua; čiukka-; tokata; töhľö; tohlo, tolho; tohmu, tohmero; tuohi; tohiz-; toibuo; tšoikottoa; toimi; toksoa; tomu; tuo, toi; tuomi; tuvva; tuoni; tuores; tora; torissa; torkkoa; tupa; tudišta; ťuuďie; tugi; tuhat; tuhišta; tuhku; tuhlata; tuhmu; tuhńie; tuikkoa; tuimu; tuisku; tuiskata; tuijotta-; tujakko; tujišta; tujuou; tukku; nukkuo; tukš-; tulla; tuli; tuulahal; tumakko; tumei; tundie, tuta; tungie; tuppi; turbu; turto; torgu; türkütteä; turzot-; turvu; turveh; tusku; tutkain; tuuli; tuupata; täperä; tädi; tähkü; tiähti; täi; täüzi; čäküttiä; tehno; tahnut, tanhud; tärištä; tärkätä; töttö; tötterö; teurastoa; tehto; temmata; tummevuo; tumma; čongie; tonkie; toivuo; torvi; torkkuo; torto; tervu; tozi; tougo; toukku; töükätä; nosta, nousta; nostua; töpöi; tökätä; töľľöttiä; tölppü; tönküttä-; tüľčü; töriž-; törttö; tüö; tüütüö; tühjü; tüľgei; tülppü; tümäkkä; türä; tütär; tüvi; tüüni; udareh; utra; udu; uhka; uboi-, uboiuuzi; uhku; uhkie; uhmata; huuhmar; huuhtuo; ujoi; uimehtuo; huima; huimata; uinota; huškata; uidua; uksi; hurbilo; ulvuo; umbi-; umbeh; ongurdua; uni; unohtua; upota; urvu, urbu; urkku; urišta; hurmeh; uskuo; uuttoa; uuhut; uurdua; uuzi; voakkoa; vuaruta; vavarjo, vavadŕo; vapa; vabišta; vadžišta; vatuo; vaino; vaivu; vagau; vagahaine; vago; vaha; vajeh; vahveroine; voahteri; vaihtua; vuahkaissa; vuahti; vahva; voakie; vaibuo; vaikku; vaikkaine; vaikastuo; vaippa; vajai; vajota; vakku; vakkaine; vuaksu; valua; valuo; valdu; valeh; valgei; valgamo; vallita; vaľľahat; valmiš; valvuo; vahnu, vanhu; vannuo; vannas; vanuo; vauras; voapsahaine; vara; varras; varbu; varvas; varpuine; vardoija; varoi; varmah; vuarnu; varzi; varzu; vasen; vazar; vazikko; vaza; vaski; vastah; vastata; vatkata; vačču; vediä; vie; viertä; vieruisa; vieres; vilppi; veľľi; vemmel, bemmel; veneh; veńa; vönüö, venüö; veri; vezi; vedeü; vestiä; veičči; vipu; vidžištä; viga; vikissä; vigľi; viha; vihko; vihata; vihmu; viihti; viuhkata; viilo; viiltä; viijä; viettiä; viime, viimeine; viinu; viipata; viipsie; viirukka; viiži; viizas; viikateh; vilištä; vilpata; viľľu; vilgoa; vilgata; villu; vilu; vimmavuo; vinkerä; vinkka; vinkura; vinkuroija; vinguo; vinissä; virdu; viri; virota; virgoi; virkku; virnu-, virnuheińü; Viro, ku Viron hukka; viruttua; viza, vizakoivu; viškata; vičču; vittu; vongu; vuo; vuolla; vuonu; vuoro; vuozi; väki; väittiä, väistiä; vähä; vähkürdiä; vävvü; väiveh; väleän; väľľü; välkküö; vältüö; vängüö; veräi; värištä; värťin; väzüö; päistärikki; viändiä; viärü; vehku; vai; voi; voidua; voima; voija; voimatoi; voittua; velgu; velho; venkula; vendo-, vendovieras; verdu; verko; versuo; veza; ottua; vieras; vüö; äbäreh; abar; ägištä; äkie; ähkiä; äijü; heijuo; äkkiestäh; hämähäkki; ämmä; ärei; ärevüö, äretä; äreittiä; iäreh; oivalleh; hehkuo; hohkoa; hiehkoine; oigei; olgu-, olgupiä; olgi; olut; ommella; onal; ongi; onni; oppie; opastuo; hornie; orzi; hozie; ovi; oudo; omena; onzi, ondo; ököttiä; üö; üökkiä; üdin; üheksä; üksi; ülbei; üli; ülen; ümbäri; hümištä; ümmärdiä; hürištä; üskü;pane Eesti sõna Aunusse Karjala keele

nisu; noor inimene; iiveldada, oksele ajada; uhke; nahk; looma poeg; noarood, vikati tera kinnitusosa; põrn; mitte haige; regi; teelt eksida; nimekiri, register; taguda, lüüa; niriseda, nõrguda; viis; parempoolne; vaarikas; (mõrra) neel; väike; mätas, rohukamar; väike (kuivatatud) kala; (jõgi)tiir; rippuda; vahtida, jõllitada; süüdata; renn, soon; vinguda; toriseda; leegiga põleda; ais; põllupeenar künnimaade vahel; hang; viriseda, vinguda; (välja) tõmmata, katkuda, kitkuda; kartulikoobas; kolm; noomida; künnis; erk; sälk, täke; üle uhtuda; jupp, tükk, ots; toomingas; toiduks kõlbmatu; raagus; kitsas; kõhn, halva väljanägemisega; õngekonks; mõjuda; täielikult välja arenenud, küpsuse saavutanud; kogu, terve; lumekoorik; kopsida; äär, serv; tuhmilt kumiseda, suriseda; nüri; kortsutada; raiuda; (lina) kupardada; häälitseda (lindude kohta); kangarull; nooda lõpuosa; ära; puuriit; naksatada, naksuda; kõbi, tudi; teha, valmistada; valgusrikas; lukk; pasknäär; midagi kiiresti teha; peksta, piinata; julge; hais, lehk; pilgutada; koguda, varuda; alasti; määrdunud; pilliroog; rikkuda, (keelt) väänata; variseda; (kõvaks tallatud) maa; jahu; niiskuda, märguda; täpp; nikastuda, libastuda; ratsa; äär, serv; kumiseda; kärn, koorik, korp; eriline; lohakil, segamini, korrast ära; jälgida; märgata, aru saada; loomatoit; heita, visata; kuiv niit; painduv; habe; varblane; sibada, tippida, tihedate lühikeste sammudega käia; need; tema; vaikselt liikuda; kohmetanud, kangestunud; veski jahvatusseade; öökülm; mitmesuguste esemete külgosa (eriti redelipeel); krabiseda; suurendada, lisada; sama; magu; heinakuhja teha; kalamari; (seljas kantav) kandam, koorem; kalapüügivahend; ära rebida; umbrohi; suhtlemisvahend; müristada, müriseda; ülespoole liigutada; tagaosa; osata; kaka; sugulane; kärvata; puhub kõvasti (tuule kohta); karu; hautada; koputada, peksta; nahk; karm, äge, kange; huul; eemale, kõrvale; sisiseda, sahiseda; toit, toiduained; lahti tulla; koristada; kuusk; vend; poegida, sünnitada; hall; piinlik, hell; ankrukivi; lehvitada, vehkida; maha v ära tallata; ujuda; siga; sedel, kiri; sisalik; krudiseda; laast, pilbas; röövida, varastada; koor; mehevend; leib; mahlade liikumine; parm; puu kõveruse sisemine kaar; väike; lohk; paastuvahe, paastuväline aeg; lõtv, mitte prink; võida; vihaselt, silmad pilukil vaadata; sula, sulanud; väriseda; järel; vili; kerkida; täielik, maksimaalne; tangid, pihid, näpitsad; nõgu, õõs, väike lohk; võrkude liitekoht; vaevaliselt istuma tõusta; itsitada; ilus; ringi minna; parmuauk (nahal); hallikarvaline lammas; haigus, tõbi; sületäis; põder; järel; surm; rebane; voon; määrduda; kotkas; ninatubakat nuusata; saada; minna, lahkuda; iniseda; tilkuda; koonal; röhkida; kõver, viltune; hea, kena; kerkida; siristada; kõblas; lamandunud (vilja kohta); rabamurakas; jooni tõmmata, sirgeldada, kribida, kriimustada; karelda; helmed, pärlid; vabaneda; tagasi; lühike, kulunud nuga; viljasaak; põlvkond; karjapasun; koristada, puhastada; välk; juua; peene häälega piuksuda, niutsuda; viis, komme, harjumus; pihlakas; käbi; kerge nälja- või külmatunne; jaotada; rohi; suur, mahukas, külluslik; sõel; julge; toht; uus; nahka töödelda; kokutada (ainult kuke kohta); kanduda, ulatuda; kõlatada, kärgatada; kerge; raud; sina; lipitsema, pugema; seitse; askeldus, sagin, asi, lugu; haigus; pael, nöör; (kala) lima; (maha kooritud) pajukoor; odraiva (silmas); kihada, kubiseda; kaljukass; kümme; metshani; kihutada; kriuksuda; ablas, valimatu toidu suhtes; enam, rohkem; kaun; kutsuda; küünarnukk; maja; näpistada (külma kohta); ruum v hoone vilja kuivatamiseks ja peksmiseks; kindlasti; avar; hääl; vinguda; metsahaldjas; meelde tuletada; kelkida; kalts, räbal; konutada, vahtida; elukoht; vehkida; känd; naisisik; pagan; pikalt ja valjusti laulda v rääkida; mööda, piki; kanarbik; vähene; hoogsalt midagi teha, rabada; pajupilli mängida; lõigata; öökull; najal; päike; raputada; korraldada, lahendada; raskus; sülg, ila; roostehaigus; king; könt; kirves; (ära) tunda, tuttav olla; ümber piirata; lahti tulla v rebeneda; käsikivi; jalatsi peale tõmmatav sukalaba, suss; kisada; jändrik, kõva, vaigune (mänd); hapu; unenägu; ahven; pahupidi; viis, komme; kerida; kullake, sõbrake (hellitava kõnetlussõnana); pirukas; kiim, armukihk; järele jätta, lõpetada; riba, siil maastikul; sülg; usin; vaesus; käpp; koliseda, kõliseda; (kangast) luua; muljuda, mudida, peeneks tampida; käimine, minek; viriseda, iriseda; võrse; müüa, kaubitseda, vahetada; tere; supp (eriti liha- v kalasupp); liigkasu võtta, nöörida; hobune; täpselt tabav; vaks; keerata, ümber paigutada; hobusehari; hapnemata tainas; metsik, pöörane (inimene); paista, kumada; lina; õng; end vigastada, haiget saada; raskelt, taarudes käia; jäine, väga libe; üle olla; jalgvärav; nina löristada; soojeneda; viibata; puutüve alaosa; vikatit varre otsa kinnitada; kusi; piiksuda, siutsuda; takk; mulksuda, muliseda; laps; nabaväät; einet võtta; väsida; kuhi; (jalanõud) jalast võtta; jändrik mänd; keskpaik; süli; sõeluda, kihada (kihulased); peatäis, noomitus; kätega kobada; tuksuda; vastikust tekitada; rõngikute kimp; savipott; veri; kisa; himu; põld; vuriseda; häda, täbar olukord; astuda; sool; linakiud, töödeldav lina v kanep; (jää-, kivi)hunnik, kuhi; keskel, vahel, koos (nt kahekesi, kolmekesi); karv; ärritada; uuristada; perekond; nõrk; kaasa võtta; lõpp; puud, palgid; heliseda, kõliseda; kuumeneda, põlema lahvatada; kehaosa; kriiksuda; käi; jändrik; suguvõsa; kummuli panna; kõrvaline, võõras; tarduda; koost lahti võtta, lammutada; näpud, käsi; lind; kannel; meessoost inimene; jalam; sinikas; jalg; häirimata olukord; kajada; jäme, paks; õigus; keskkoht; karistada (jumala kohta); müts; riiu, vaenu puudumine, leplikkus; kiil; sääris; kuluda, minna; säde; löök, hoop; paluda; joosta; nood; tuju; pomiseda, poriseda, toriseda; kütke; peale sattuda, kätte saada; visata; kõrvale tõmbuda, ära minna; metsalagendik; takjas; ilves; maksta, tasuda; lehvitada; tüüne; tuhat; tapetud looma sisikond, rupskid; kuri olla; kaitsta, valvata; vahe, vahemaa, ajavahemik; sool; kasemahl; tagurpidi; ääs; hakata; pöör, vints; pära, lõpp; õppida; mõju; raiuda; kõne- ja maitsmiselund; tahta, soovida; õõnsa varrega taim; sai; vanuda; valjusti köhida; leivaastja; kahju, sekeldus; hämar; lugeda; nimetada; kurat; suureneda; hauakoht jões; peale v selga laduda v vinnata; rääkida, vestelda; songida, tuhnida; tühine, vilets; silm (kalalaadne) [?]; kõrv; silmaripse; munarebu; jõuda, vaba aega omada; sobimatu, paha; jahe, kõle; kaks; varvas; kiiresti v äkki tegutseda; kitsas; nupp; jalg; ädal; külvata; madal; mügarik; mustrit kududa; naksuda; mõistus; väin; näpuots; sebida; võida, tohtida; tuhk; naksatada, naksuga sulgeda; sapp; linnaseleib kalja tegemiseks; varss; sadul; ühetasane, võrdne; suu, nägu, lõuad; serv, äär, perv, veer; kiiresti käia; ennustada; pulk; tugev, kõva (tuule, vihma kohta); hõlbus; vastu; laulda; samm, aste; ema; ette aimata v arvata; hõre; töötada; vakk (mahumõõt); ehmatada; näss; valu; julge; juurviljapealsed; lauge, madal; kudeda; latikas; vähe, natuke; uuesti; silmadega tajuda; loota, soovida; töötada; toita, hoolitseda; soovides pettuda; sissepääs; mähkida; lubada, tõotada; himustada; (purje)raa; võida; rutt; ette heita, süüdistada; kolistada; (saatusest) ette määrata; katki minna, murduda; kaevata, sobrada; kortsu v käkru minna; sõna; saabuda, pärale v kätte jõuda; kuiv; himu; valgust anda; pütt, kirn; hõim; isa; hammustada; nägu; hõõguda; sahiseda, suhiseda, tuhiseda (nt tuule kohta); umbjärv metsas; kulu; värvus; hapu; puistata, riputada, piserdada; siduda; segaseid, ebaselgeid hääli tekitada, mõmiseda; tabada, sattuda; tainarull; jõllitada, vahtida, põrnitseda; kaer; halg; raiuda; väänata, painutada; end ära katkestada; sepistada; suvivili; muna; suikuda, magada; sarv; ringi käia, hulkuda; malmpott; nohiseda, puhiseda; vajuda; alemaa; tiksuda; kuhjata; haige; ebamääraselt häälitseda; mõte; lõnga korrutada, kokku keerutada; looma (hrl härja v oina) suguliige; kulu; leib; nõks, nipp; kõrvetada; painutada; lõpetatud; nobe, kärme, tragi; närida, järada; lisada, jätkata; vihata; unisus; pilv; hammustada; väheviljakas; jahvatada; ääreni (täis); täis toppida, täis ajada; õõnsus; maltspuit; voolata, joosta; tugevasti lüüa, vigastada; voli; kangaspuude tallalaud; koovitaja; vaikne; sahiseda, kahiseda, krabiseda; loomus; laisk; heita; maaomand; sula koht kevadjääs; vaadata; kaar; mitte millegagi täidetud; (järve)kõrkjas; kana; lüüa; ammu; pääsuke; jonnakas; ligikaudu; (haava vms) arm; läppunud lõhn; jumal; keha, ihu, nahk; terve, õitsev (inimese kohta); leivavili; krabiseda; kiidelda; ots, lõpp; teatud kalavõrk; mis, kes; võtta; kase v lepa koore alumine punakaspruun kiht; pikali heita, peale istuda v ronida; tükk; lööve, ekseem; ime, imelik asi; koobas; konks ahjukoldes paja riputamiseks; puit; ehmuda; tuuline; kolistada; uskuda; hobuselakk; pajupill; lähedal, kõrval; järv; halvasti libisev (talvetee kohta); lutt, lutisarv; narmas, tutt; elu; sumiseda; abi, toetus; pohl; ära viia, ära võtta; variseda, pudeneda; hell, õrn; pelglik, kartlik; hunt; kaan; harjuda; teekond, käik; vill; kõverdunud; häda; magus; puhkida; tahta, heaks arvata; nuriseda; aas, rohumaa; vembumees, võrukael; ergas, tundlik; hõberaha; tõlkida; täpne, täpsust vajav; öökida; märjaks teha, niisutada; umbe; lubada; saunas pesta; põhjus; kõrgemaks teha; jõuda; külg; puunael; naiserind; oiata, halada; segada, sõtkuda; segada, liigutada (suppi); mäger; sünnitada; lõngaviht; kivine vähese veega kosk; millegi kogum; süld; kviitung; ige; asuda; abielunaise peakate; mehe peakate; võida; kärss; (heina) niita; sõuda; plärtsatada, sulpsatada; tükeldada; sosistada; kärbes; soovitada; Venemaa; meheõde; alla visata; kasvatada; lõhki minna, lõheneda; viidata; oodata; soe; eit; sagida, askeldada; piitsutada; sõkal; ilus; haarata; rohke; abinõu; järglasi soetada; tülitseda, näägutada; põsk; haukuda; ära arvata, mõistatada; tugev, kõva (tuule, vihma kohta); muutuda, millekski saada, jääda; sukk; peletada (kärbseid, sääski); kõmiseda; astuda, kõndida; (piima)nahk; rahuneda; side, ümbris; ümiseda; nokk (linnul); lämbuda; täiesti; õmmelda; vajutada; tappa; suur vasikas; rahuneda, raugeda; lahti lüüa; ette aimata v arvata; hea; ümmargune alus; sammal; maha tulla; teder; tähendada; (hobuselaka)karv; lasta lamada; väike renn v vagu; rabe, pude, mure; millegi alumine v jämedam v kinnitusosa; visata; üles võtta; viha; käia, liikuda; veidi süüa; tume, tuhm; lõõtsutada, kurku tõmmata, lämbuda; lühike; kaardus, kõver; tühistada, tagasi võtta (nt lubadust); valida; anda; hernes; voolata; osav; kokku seotud paar vihtu v vihke; õhtu; krabistada; tasane, sile; halb, paha; (rahvausus) loodusest või esemetelt saadud haigus; nina (kehaosa); nõu, anum; jälg; kelm; hirv; mure; (vastu) kajada, kõlada; maitsev; laulda; uure, renn; pühkida, kuivatada; tarbe(eseme)d, toidukraam, varustus; eksimus; kaigas, kepp, pulk; jänes; pärast, tõttu; rüübata, juua, lonksata; lutikas; ahelad; koukida, sonkida; kibe, mõru, kange; võrke nõuda; kadakas; üle, läbi; aasta (vanuse arvestamisel); vesta, lõigata, voolida; viina võtta, napsitada; õlu [?]; paljud, hulk; niiske, märg; (õle)kubu; hing, süda; kuivaks väänata; täpselt; lüüa; kohkuda; surra; punuda, keerutada; üle astuda, eksida; harv; ühine; oja; püüda, kavatseda; mahtuda; kuidas; alus, tüvi-, kinnitumisosa; kooliskäimine; aevastada; pragiseda, säriseda (praadimisel); süüa, õgida; saaki koristada; viia; meie; vilets, vaene, kehv; hingitsedes põleda; kanga otsast üle jäänud lõimelõngad; parkkoor; kaduma minna; vinduda; peksta; mehe vennanaine; ebameeldiv; vaht; paise, mädanik, koeranael; sekkuda; märk; kõõm; põgeneda; soomus; süütu, õige; õhk; (tagasi) libiseda; ind, suguiha; naba (kehaosa); tipp, ots; neid, neiu; (tule)valgus; värav; hädavares; puhuda; iga; kanga vahelike vahele pandav nöör või pulk; vilets; osavalt v energiliselt teha; pajupill; paast; lohakalt, kolinal teha; harakas; visata, heita; lasu; madu; kola, vana kraam; hammas; korralikult, hästi; leil; särada, helkida; pealt heita, seljast, jalast visata; sein; latt, teivas; kare, kärisev, kähe, ragisev; päev; kähe; haug; armas, kallis; peita, varjata; kallas, maismaa; kangus; kurat; täriseda; ahjus kuumutatud ternespiim; kaugem osa; saak, kasu; (marja)kobar; kaasa võtta; longata, liibata; kisada, röökida; esi-, ees olev; lohiseda; lüpsta; kera; armulaud; kulutada, raisata; ägedus, tigedus; ainus; toidujäänused; neid, neiu; tela, rull; puhkeda; rudiseda, krudiseda; kloppida; puur, oherdi; kirjaoskus; suu; varuks, tallel, käes; Teie; järjekord; kõlvata; korsata; kergemeelne; paljudest lähestikku asetsevatest osadest koosnev; asjatu, mõttetu; ringi joosta; vuliseda; menstruatsiooniveri; painutada; mäng, lust; koodi varre ja nuia ühendusrihm; koon; müksata, tonksata, tõugata; tihe, tihke; paluda, keelitada; lõust; sees, seas; jäse; vette lasta; hoone, ehitis; muster; järgida (nt teed, jälgi; käsku, eeskuju); hakkida; viljapea; nakata; lõhkuda, purustada, katki teha; müriseda; taluda; kokkuhoidlik; kukkuda, prantsatada; võlg; (taime) nupp, (tupplehtedega kaetud) toores mari; kogu; lirtsuda, lartsuda; kuivanud oksaraag; tihe, tihke; kaduma minna; naiserind; (ootamatult) osaks saada; töinata, karjuda; keelt meenutav detail; raisk; kuri; lohakil, korrast ära; soojus; majade rühm; põleda; kinnitusvahend; viga; kohmakalt ja raskelt liikuda; peenis; mure, askeldamine; mina; rahvapidu; (ära v puruks) rebida v tõmmata; koriseda (kõhu kohta); kurt; võõras; õgida; ähkida, ohkida; haiglane olek, raskustunne; põhi, alus; puhata; lahti tulla; vahetada; kaapida, kraapida; köha; ablas, ahne, täitmatu; (linnu, putuka) tiib; tekkida; räästas; kanda; pere; veealune kalju; äestada; õde; kõikuda, vankuda, liikuda; vastupidav; kalju; karjuda; jäme; kukkuda, langeda; nägu; seebikang; krigiseda, ragiseda, pragiseda; tore; häälekalt ninaga õhku vedada; lahti riietuda; kustuda; teada; kraav; kaotsi minna; lepp; süüdata; küüru v kägarasse tõmbuda; keerata, pöörata; laba; kädistada, kätsatada; lameda kaku täidise puder; koer; vall, kuiva heina kaar, loog; millegagi täidetud; tasakesi ammuda; vaikne; sild; lutt; küngas; taevas; mõõt; kraaksuda (ronga kohta); tallele panna; välja tulla; noor taim, istik; igav; rõugepanek; sülelaps; irevile ajada; hoolitsus; mesilane; suur, kange (palavuse kohta); raskused, mured; hõlm; maiustus; urgitseda; udemed; ahmida [?]; nõrk, õrn; rehetäis; sõlm; (lindude) paaritusmäng; pind; kägu; piitsutada; lobiseda, karjuda; määrida; kapsapea; äär, piirjoon; looma koon; rahe; luu; kõrvavaik; põllupeenar, künnimaa serv; sulg; äkiline, ägedaloomuline; hämmeldada, segadusse ajada; üle; väimees; loputada, kergelt pesta; teada, informatsiooni omada; kaheksa; kurikas; ader; jumalat uskuda; madal ala, nõgu; prunt; kihlus; mätas, küngas, kühm; tundlik; hinnaline, palju maksev; ratas; hämarus; tõrelda; tilder; päritolu, sugu; kõva, raskelt liigutatav; rase v tiine olla; töötlemata, keetmata, küpsetamata; ristamisi laotud hunnik, riit; pooltoores, halvasti küpsenud; vaene, õnnetu; inimene; koriseda; haarata; muu, teine, ülejäänu; ving; niriseda, nõrguda; kisada; nälg; arvata, uskuda; maha murda; krigiseda, kriuksuda; kaare ots; osav, tragi, hakkaja; kogeda, tunda saada; kohe, otsekohe; ergas, tundlik; võrendik; rehapea; rebeneda; täpp, laik, märk; lisamine, juurdepanek; pöid; udar; kõva; kihiseda, sisiseda, piniseda; väga aeglaselt liikuda; piitsapiu punutud ots; helves; hapuks läinud; pehastunud kask; kaarte panna; lõigata; kaaslane, selts(iline); väärt olla; riba, siil; lirtsuda; (majanduslik) julgeolek, tugi, abi; püü; voolida; sage; hirmutada, kohutada; rida; vool; valmistada, panna; lehelis; raputada, nahutada, säru teha; reis; tasane; lüüa; petta, valetada; libe; nüpeldada; anuda, manguda; (kartuli vms) koor; kauba-, abiellumistehing; ohmu; lahing; (kala)supp; aeglane; kortsus, inetu inimene; värske; nüüd; aer; luterlane; mõrd; moor; veri; jääaugu, lahvanduse äär, rüsijää; uhmer; pori; sahiseda; kanga, lõimelõnga mõõt; tünn, toober; õnn, saatus; kõri, kurk, neel; vedel väljaheide; tööriista vars; pehmelt liikuda; rasv; jagada; vastik, ilge; äge, tugev (vihma kohta); kohiseda; haarata, kahmata; ketas, ratas (eriti kedervarrel); kivihunnik; kangasteljed; sepalõõtsaga tuld õhutada; nõrgeneda, pehmendada, vaibuda; järsk; talv; innal (sea kohta); raatsida; proovida; käepide, sang, kaareke; kaagutada; etteheiteid teha, hurjutada; siristada, siutsuda; labidas; läkastada; tekkida, ilmuda, sugeneda; haige, nõrk; loksuda (kana kohta); kanga laius; kükitada; vedamine; song; kuulda; õnn; suur hulk; koputada, kõpsutada; eest leida; õõnes, tühi; lina- v kanepitaim; (kala) lima; jagelda; käsikähmlus, kaklus; koorida, nöörida; õlg; punn, prunt, tropp; mõlk; vinguda; veekogu; asjad, koli; vähese rasvasisaldusega; lai; kõver, keerdus, rõngas; kohmitseda, kohmerdada; hiilida; liigliha hobuse igemetel; ahmida, liialdada; kummuli; rätik pruudi näo katmiseks; mannermaa; kulunud rõivas; kokku kukkuda; koriseda; tuua; palmik, pats; suvi; hoolida, huvitatud olla; iniseda; reekaust; kiil, talb; vilets; ultus; uhmris tampida; tugev, kindel; tipsida, tippida; lüüa, nähvata; toit, ülalpidamine; puu; kana; tohust kopsik; soo; sõnnik; kõht; hämar, pilvine; tohuriba; sügis; puudulik, mittetäielik; haigeks jääda, valutama hakata; naeris; kui; joosta, hüpata, hullata; urvaoks; maad metsast põllumaaks puhastada; lärm, kohin; murda, murida, katki teha; (kodu)kant, -nurk; toriseda; (midagi) alustada; lauk, tähn; trügida, tungelda; pesta; serv, äär; kõlistada, kõlksutada; õlg, õled; hõigata; laht; kiikuda (hällis); ree põigitine aluspuu palkide vedamiseks; noor; munemine; küps; mari; pehme; vaevelda, kannatada, põdeda; suur lumehang; puu aastaring; agan, jäte, rämps; (olemas) olla; väga; minestada; tasane, sile; rukis; keerelda, keerutada; kuulata; järeleandlik, pehme; lörts, vesine lumi; kõrge; nädal; tuur, jääraiumisriist; ära täkkida, toksida, lohakalt tahuda; humiseda; room; noot, loomus; suuta; (kiiresti) noppida, korjata; kutsuda; välja uurida; pudeneda; kokku minna, hakata (või kohta); vilkuda, särada, helkida; rahakott; sitke; naerda; sisikond; ära võrgutada, ära teotada; lasta, tulistada; loksuda; alati; uim; kähiseda; kaklus, möll, riid; tõbi; hõõguda, hingitseda, vinduda; silm; vaev; kangas, riie; hõlpus; aeglaselt liikuda; särada; tukkuda; kürb; petta; käärida; paaris (arvu kohta); imik; saar; trügida; põõnata; taraga piiratud läbikäik v tee; pigistada, pressida; uhiuus; ämblikuvõrk; käia; härmatis; pime, nägemisvõimetu; kõik; käpard; saatan; vagu; sama; viia, tuua; katuse tugipuu; märg, niiske; kõrvetada, lõõsata; ärritus, põletik; nokk (linnul); kate, vari, varikatus; kask; (õnge)ritv, latt, roigas; järele jätta; kamal, kamalutäis; kinni püüda; kitsi, ihne; karjuda; töös, käigus, kasutusel olla; rikas; teenija, ori; seljast võtta; hõõruda; või; süda; kukkuda; hunnik; ergas, tundlik; lõtv; ilus; habemekarv; aeglaselt, vaevaliselt liikuda; külm; rukki õied; nikastada; osta; Karjala kask; ohakas; reibas, ärgas; saarmas; vihm; kiliseda, kõliseda; hell, õrn; kase v lepa koorest saadud parkimisaine v värv; vastne, tõuk; mesi; tuul; turtsuda; vaevaliselt minna, vantsida; murettegev, raske, valus; lüüa, taguda, peksta; (puuvillane, linane v kanepi)niit; kurat, kurivaim, paharet; süüa, närida; ulguda; sobida; lusikas; virn; võsu; ära arvata, mõistatada; uppuda; lamada, lebada; käskida; maha loksuda, läigatada; tekkida, ilmuda; seljatoega regi; punakaspruun; küsida, välja nõuda; puusüü; sõja puudumine; munandid, mehe või isaslooma suguelundid; katuseviil; jälk, vastik; juhtumisi ette tulla; vasikas; (jala-, suka-, jalatsi)kand; puitkere, puust rakked; asemel; virn, sületäis; osata; pudeneda, variseda; kui; õnnetu, osatu; lõtv; kala; sisemus; iva, tera; põder; pihk; lauluhääl; külmavõitu, kõle; lühike nüri, tömp ese; võrm; (vahule) lüüa, kloppida, võid kirnuda; aju; solge; vaja; kosk; õemees; köhida; ihaldada; kolistada, koputada; süttida; joon; kummargil; õlu; laastudest võrestik; magada; parv; soomlane; hele; krabiseda, kabiseda; vajutada, peale suruda; jõhv; kes; vastu rääkida; söök, toit; isa; loksuda, laksuda; hingamine; naine; vile, jahipill; külma taluda, külmetamata olla; vöö; kohmakalt v kangelt teha; lauguga lehm; eeskuju, mall; suusakepi rõngas; pööraseks muutuda; must, tume; hämarik; (äsja kitkutud) lina- v kanepikimp; maa; võhivõõras; ehitada, püsti panna; veereda; paha; külge võtta v jääda; lumevaip; kaja; tallata, sõtkuda; tõsine; maha kukkuda lasta; kõver rauts; tärgata, kasvada; paisata, virutada, äiata; niiske, vesine (pinnase kohta); kärgatada; leht; külmunud; suvi; takistada; lõhnata (millegi järele); tirida; tige; pesu; laen; lehvitada; aru, mõistus; jõlkuda, lonkida; pull, sõnn; kutsikas; leige, pehme; noodapära; valju häält teha, möirata, ulguda; sündida; võita; ehkki, kuigi, vähemalt; kottpime; kelder; mägi; tugev; kõva ja ebatasane (maa); taga; kiiresti, ropsuga teha; väriseda; kaevuvinn; küsida; armas; märg, rõske; katel, sangaga keedunõu, pada; teha; paljudest lähestikku asetsevatest osadest koosnev; mäda; jahe; need; tera, iva; niiskuda; painduda, koolduda; mets; tõusta; ohi; tume, tuhm; närida, mäluda, mäletseda; talu; ehtne; riba, lapp; pool, külg; paks pori; haruline; munand; homme; langeda, hukka minna; külmast kohmetada; kare, krobeline; kahvatu; karta, ehmuda; kimalane; kuningas, tsaar; koi; külge jääda, külge kleepuda; kallakas, lauge, libajas; loog; otsida; lõigata; kriuksuda, kägiseda; katet paigutada; kobar; võimalus; laut, tall; nutta; virve; helendada; hobuseid vahetada, paristada; kinni haarata; ähkida, puhkida; paju; pliiats; kärkida; väriseda, vabiseda, vappuda; maha jätta; oks, haru; kärmas, nobe; krabistada; müriseda; saan, kerge sõiduregi; lamandunud; näkkida (kala kohta); ohe sõklal, okkake; nõelata; inimene; (vesi)vill; rooste; kulunud, lagunenud; meelde tulla; kraasitud villatopp; kohiseda; järglasi soetada; kaklus, kähmlus; lill; sada; pird, peerg; ämblik; väike; tina; otsmik; raba; kõrbelõhn, kärsahais; kopsik, nõu vedeliku tõstmiseks; suureneda; (mõnest kohast) läbi; mäletada; ähkida, ägiseda; peeretada; märk, ristike, linnuke; joove; varas; idaneda; hulkuda; tihke, kitsas; ternespiim; pikali heita; pajupilli mängida; näpu(otsa)täis; seksuaalvahekorras olla (mehe kohta); loll, juhm, saamatu; täi; lohinal käia; harjus; kämmal; keere; muda, kõnts; kottpime; kõrs, vars; kaelkoogud; kiskuda, kraapida; hunnik; vältida, kõrvale hoida; kiiresti ja kergelt liikuda; maitseaine; korrastada; keeda; kalavõrku püügikorda seada; võrke ühendada; püsiv, muutumatu; mälu; meejook; higi; uni; koputada, toksida; kael; kabi; (madal) kauss, ööpott; mülgas, õõtsik; lõhi; hõlbus, paindlik; nõel; kobades liikuda või midagi teha; sosistada; massiühik; kasta; tups, narmas; maalapp, (köögivilja)aed; eemale v välja v kaasa v ära tõmmata, tirida; härmatis; juba; pista, torgata; piir; nülgida; kõrbema minna, põhja kõrbeda; puudus; niit, lõng; lihaskiud, -kude; terariista tera; kõliseda, kiliseda; kohmitseda; kummuli; kaugemalt lähemale toimetada; kopsida; tagavara, varu; pragu, lõhe; sumiseda, põriseda; käratseda, lärmitseda; mahumõõt; naise suguelund; süüa; sattuda, juhtuda; vaen; jahiplatvorm; üks kahendik; habras; niru, kribal; longata; kiusata, solvata; vaja olla, pidada; istuda; (kaera)pööris, -sõkal; kuluda; loendada; lõhkeda; haiseda; kukk; habemeude; paljas, alasti; pahur; nöör, viisupael; tiliseda; tumeneda; raskelt hingata, hingeldada; kume; soolata, mage, maitsetu; kopsik, kibu; kassi toidunõu; välja osta v lunastada; käbe, kergejalgne; läbi leotada; toru; sooled; emasloom; hapendamata leib, karask; metsloom, metsaline; tatt; raas, tükike; kududa; kuslapuu; nöörlood; saun; väljaheide, sõnnik; heita; mõlemad; kõhetu, kondine; olla, asuda; hauaküngas; kõliseda, kiliseda, kliriseda; nuuskida, nuusutada; sobida; nutt; kollane; (paadi, ree aluse) ristpuu; külm; tuulata vilja; jagu saada; tagant; midagi osavalt v energiliselt teha; kogu suve; lumi; purre; (taeva)täht; jutustada; kahlata, sumada; tundmatu, võõras; väriseda, vappuda, rappuda; meri; -võrd; töö, sihipärane tegevus; maailm; vits; kauplemine, müük, turg; riid, tüli; maha jääda; pikk ja sirge; (sisse) pista, torgata; kokutada; sügiskülm; loll, rumal, harimatu; saak; riiulina kasutatav pikipalk; millegi vastu asetada v toetada; rand, kallas; joove; vana, lagunenud ehitis; joogiküna; raputada; veskikivi auk [?]; lohiseda; sattuda; kedrata; möriseda; puutuda, kinni jääda; luituda; iiveldustunne; muinasjutt; välimus; pikendada; nõrgaks, põduraks jääda; rahvas, rahvahulk; lonkur, lombakas; ülespoole, kõrgemale liikuda; peksta, nüpeldada; niriseda; valu; minna; kõrk, ülbe; kõmiseda; (lina) lõugutada; üleliigne, tarbetu; pulmad; vaha; kiigutada, äiutada; raha; kirst, puusärk; tipp; lõust; ähkida; suur järv; kummuli ajada; linapeo; puudus; nõgu, lohk; toksida; vabiseda; villa vatkuda; maiuspala; suubuda; ahjuroop; paistes nääre; nisa; juur; kaldu; tagumik; esi-; vaeva näha, ponnistada; haista; jäme, solvav; vask; tihe, paks; sügav; haab; sile, tasane; (kangast) trükkida; seisukord, kord, alus; rammus; (veskikivi) teritada; kähe; ninasõõre; kaduda; maitse; tuttav olla, ära tunda; risti ette lüüa; selge (ilma kohta); külge õmmelda; aiateivaste vahe, osa aiast; rästas; margapuu skaala märk; riputada, puistata; utetall; lõõtsutada, ähkida; nagiseda, kriuksuda; ummistada, sulgeda, kinni jääda; puskida; kangapool; soovida; kriipida; maa; visata; süüdi; nimekaim; jalahoop; vaene; rinnaesine; halvama; sõnelus, nääklus, vastuvaidlemine; lõigata; küttida, kalastada; traav, jooks; hüübida (vere kohta); mure; vale, pettus; lahja (maa kohta); lehm; (õlle- v kalja)raba; alati, ikka; jõgi; kaaluda, raske olla; sõrmenukk, sõrmeliiges; panna, asetada; kuus; liturgia, päevane jumalateenistus; kae; kassikakk; vaibuda; vemp, riugas; küpsetada; lomp, loik, poriauk; viivitada, peatuma jääda; uks; pesa; hüüda; tugev, tubli, heas seisundis, rikas; kaasik, kasevõssa kasvanud endine alemaa; too; palju; raiuda, ehitada; kalev; miski seda meenutav; rehepeks; uriseda; külmus; pingul, tuubil; agan; vöökoht; tihe mets, padrik; kõht; vaene; kergesti seeditav; ratsu; soov; käsi; mõõdupuu, süllapuu, süld; kare, konarlik, kõva; tee; ammutada, tõsta; hobusetekk; pasknäär; mutt; hakata, alustada; küla; tugi(post); juus, juuksekarv; tossata, üles keerutada, tupruda; valguda, niriseda; okas; tuule eest varjata; valjult nutta; rehe kõrvalruum; hoida, kinni haarata; kogeda; halb; kube; hele; terveneda; tilkuda, voolata; vilets hein; inimesed, inimhulk; muu kaaretaoline ese v eseme osa; mõla, aer; porine, räpane; (kaera)pööris, -sõkal; kärnkonn; matsuda; tulusel; tilk, piisk; veeta; talu; voli; ohhetada, ohkida; iseloom, loomus; millenigi, saadik; kajakas; küllastuda; isasloom; värv, välimus; kaljukass; loksuda; kätte võtta, haarata; jätkata; kihulane; kõikuda, kiikuda; kümmelda; lüüa, virutada; vabadus; süli; kummardada; kaaren; karuoda; nimi; eile; ankruke (õngekonks); tunnustust avaldada; tugi, tugipuu, tugipost; teivas; kõver puu; pillikeel; hobuseraud; ümber; vaev, kannatus, häda, mure; valmistada, ehitada; lapp; segada, sõtkuda; (kulusid) tasa teha; kõrval; soe kuiv ilm, selge (suve)ilm; surm; vene, paat; mädaneda, kõduneda; pii, pulk, hammas; vaikne; vikerkaar; nõrgaks, põduraks jääda; (hrl puust) kang, teivas, latt; selgineda; muru, muruplats; latv; õnnetus, häda; rähm, silma eritis; sepikoda; kõlbmatu; urb; laokil; täriseda, kolksuda; niit, lõng; pöial; rähn; kaasa tuua, põhjustada; üheksa; põlvkond; külg; koskel; haige koht, haav, paise; haav; puri; podiseda; risti-rästi, nagu juhtub; väike siig; koorem; jõud; võsu; pomiseda; hüübida; vilkuda; needa; kalasi; linn; nohiseda, kohiseda, mühiseda, sahiseda; rääbis; avada, lahti teha; naksuda, kopsida; näljane; tiib; eksida; hädaldada; ots, tipp; kasvaja, kühm; see; välimus; peigmees; kõmiseda; hingeldada; kitkuda, rohida; rõngas, võru; austus; vilets kulunud ese; kuld; vool; viljasaak; nöbi, nosu, konts; linakiud; rapsata, laksata; sõrmega kutsuda; punane vein; pabul; tuli, leek; virelda, vaevaliselt toimetada; vadistada, pidevalt rääkida; jääda; saada; valu põhjustades muljuda; peasuurune ümmargune asi; linavästrik; järele jõuda; viljapea; preester, vaimulik; puhata; lurjus, nadikael, kelm; lühike vilgas inimene; võim; tädi; laiali, lahti (nt ukse kohta); ragiseda, raksuda, koliseda; punased rõivad; karjuda, kisada; vilespill; rügada; hoor; või; kõbi, tudi; abielunaine; suur, tugev; kamm; ülemjooks; vilja, võrke kuivama panna; leili võtta; (vette) lasta; seljandik; võrgukäbi; vihelda; vilets, lahja (maa); hõrgutis; vaba aeg; kurvits; üles v lahti harutada; osata; nuuksuda; tõmmata; jõukas; nina; auk, ava; torbik, tuutu; neem; niru, risu (inimese v eseme kohta); (puu)pahk; põlv; kahvatu, veretu; mühiseda, sahiseda, sisiseda; mitte lubada; tööriist, vahend; kirgas; sisiseda, kahiseda; vaevaliselt liikuda; sarve sisemuse moodustav luutapp; lainevirvendus; kokkutulek; uhke; sagida; ennustada; keerata; vigastamata, korras, riknemata; kord; säär; pöörata; nõgi, tahm; asetada, paigutada; auk; kõva; (kartuleid) võtta; närtsida; kerge; lüüa, peksta, taguda; punane; lõik, tükk; tainas; vasar; (marja)kobar; pista, torgata; järgida, kinni pidada; ajada; katsetada; sõrm; heina-, põhupuru; kevad; tasuta; paljud; vilksatada; vigiseda; hüpelda; aun; tolm; kokku korjata; koha; laast; söödaküna, sõim; savi; kaenal; aiavits; sõelast läbi ajada; kirp (putukas); (silmi) pilutada, natuke paista, vilksatada; vedada, juhatada, viia; puhas; rähm, silma eritis; laeva v paadi ribi; hapneda; õemees; läigatada, pritsida; nõrk, vilets; soputada (lindude kohta), püherdada; köis, lõõg; serv, ots, piir; rauast tugevdusdetail; pärn; raisata, prassida; (vitstest, laastudest) süte- v heinavedamiskorv; väärtuslik, tähtis; vajadus, tarvidus; suruda, pitsitada, pigistada, litsuda; vedelda, lösutada; valjusti rääkida; kiiresti ja ebaselgelt rääkida; veel; rõiva alumine äär, saba; kime; rääkida; piibupigi; valvata; (luba) küsida v paluda; kivipuru; võrgunõel; pikk; kivi; elustuda, virguda; lõhkeda, lõhki minna; rist; kartul; suur nina; lehvida; kuri, tige; kukkuda; võru, rõngas, raam (nt sõelal); ale; soolakala; kass; lage koht, tasandik; sirp; haud; röövida, ära võtta; imeda; oma, isiklik; vein; särg; (jalatsi, suka, labida) laba; piserdada; paber kirjutatud teatega; välja tõmmata, välja tulla; (põllumajandusloomade) kari; sõda; niriseda, vuliseda; koliseda, müriseda; koriseda; teravik, ots; puitkere, puust rakked; kaljukits; käänduda; põriseb; raisk, raibe (sõimusõna); täitsa; keevitada; möirata; parv; vene keel; toppida, tuupida; vaadata; püha, jumalaga ühenduses olev; vedada; hapneda, hapuks v käärima minna; pilliroog; haugata; kudumisvarras; söövitada, uuristada; vesi; sukelpart, vart; puupakk, -nott; utt; läbi, kaudu; viitsida, tahta; koputada; ring, rõngas; kulgeda; maja fassaad, esikülg; parandada, remontida; kokku keerata; sadada; lüüa; tuli, valgus; kaduda; pori, muda; hällivibu; muhk; ree esiosa; naeratada, muhelda; uduvihm; ristida; aeglaselt liikuda; arvata, kellekski v millekski pidada; järsku kahju tehes tabada (haiguse kohta); roomata; loomasööt, hekslid; tihane; raskust välja kannatada; lugu, väljamõeldis; väärtus, au; kirik(uhoone); astuda; koht; metsis; vannas; uuristada; ala; kiiresti, järsku teha; (kaardimängus) tappa; mõõdupuu; täidis; pritsida; tihke, kitsas; edel; hoida, hoolitseda; hellitada; piiksuda, siutsuda; villu vanutada; pelk, puhas; krigiseda; näuguda; komistada; töinata, kibedalt nutta; paks kuusemets; loitsimise, manamise kaudu millekski muutuda; tasane; minna; passida, konutada, tolgendada; sõimata, riielda; pehme; kiiresti rääkida; noor täkk, varss; sepalõõts; teha, valmistada; katust teha; püha, pühade (päev); rääkida, kiidelda; nagu; nõgu; rootslane; jalg; röhatada, röhitseda; hind; lõpetada; tungida, trügida, tükkida; sepp; maha jäetud, viljakuse kaotanud alemaa, sööt; tael (süütematerjal); kumada; vehkida; sitke; jalase v suusa tagaosa; äkki teha; rakmed, hobuseriistad; kole, hirmus; sipelgas; ahinguga kala püüda; koovitaja; laitmatu; ärrituda; tähtis; paljas, lage, taimedeta; ise; kulm; pihk, peotäis; sügav, raske (une kohta); erinev; palk, töötasu; vilada; üles paiskuda, tuisata (lume kohta); sinine; räpane, märg, laisk; käänak; vigiseda; kurnata, laostada; kallutada; nihestada; lõug; sõnnikukamakas; madalik, rahu; vastu, edasi; parv, suur hulk; helistada, kõlistada; võrke kokku koguda; valgma; koosolek; parim; kõveraks v kortsu tõmbuda; irvhammas; raamat; jalarätt; üle vaadata, kontrollida; maks; üks; värten; torgata, pista; soriseda, soliseda; joove, viinauim; kerkida (taina kohta); vuliseda, soliseda; saba; viliseda (löömisel); kits, sokk; karata; heita; suguelund; surnuaed; kaval; pisike, tilluke; niin (floeem); vana; vaik; teadvust kaotada; haavapuust ümmargune kaaneta vakk; tahta; külmavõitu, kõle; keeta; mitu; ringi(ga) minema; põrandariie; visata, loopida, heita; soon; vigiseda; õrritada; vaikida; soolaseened v -liha; loitsida; (vilja) lõigata; täis kõhuga; lõuna; sugu, suguselts; (talvised) teeolud; jusshein; ilm; erk, terav (meelte kohta); vägi; märk, viit; rebida, kiskuda; sülg, ila; tõsi, tõde; äge, äkiline, tuline, elavaloomuline; seista; tasandada, vajutada, suruda; väsida; kiriklikku matusetalitust pidada; pakkuda (sööki-jooki); inimene, hing; juhtida, viia; männik, palu(mets), nõmmemets; tiine; lagi; katkine ja vana ese; jää; hukkuda; pakane; ilus; (eluprotsessi tulemusena) kasvada; tilaga õõnes helitekitaja; kull; kare, jäik; oinas; neitsilikkust röövida; tallata, sõtkuda; elada; kurb; lapseniru, -rääbakas; suurauad; sirge; tuust, kahl; irvitada; räpane inimene; pealmine vajunud heinakiht; mäda; haukuda; jõuk, kamp; venida; see; suusk; künda; liha; labidaga süvendit teha; ümar; eenduv, väljaulatuva osaga; vastu võtta; tuulehoog; alata; sörkida; kaldus; kihlapant; siig; maitsta; ülakeha eesmine osa; raagremmelgas; kahiseda; kobrutada, kihada; säde; välja valida, hankida; hämar, pilvine; mühiseda, kahiseda; viin; müristada, mürtsuda; juurvilja juurika peenike, teravnev osa; maasikas; kosida; poeg; püünisrauad; helmes; tütar; rühm, salk; viriseda, näägutada; kõlbmatuks muuta, kahjustada; pehkinud puu; look; jääauk kalapüüdmiseks; (linnu)sulg; lesk; põdrapull; aed, tara; luuk; peenis; imal, lääge; surm; suguvõsa; rinnanõel, sõlg; lõikuda; ääres; nire; eseme vm osa; õnnetu, vilets, vaene; laad, sort; kärkida, pragada, naaksuda; puhkeda, avaneda, ilmuda; helisev, kõlav; lammas; jäik, kange; hapnemata, värske; alati, kogu aeg; rasedus; tagasi tulla; pulstunud vill, karv v juuksed; lasta, lubada; rida; kriipida, kriimustada; lükata, tõugata; laulda, siristada, säutsuda; inetu; kalapüügikoht; selge, puhas; kohiseda; tegevus, töö; maha tallata; härm; lõoke; kord; vits, raag; võsa; ema v isa õde; lõõtsutada, lämbuda; pärast; teadvusele tulla; taas; taga; kõla, helin; pärastlõunane tee, (õhtu)oode; maitsta; varn; plii; äiu-äiu, tudule, tuttu; põlveõnnal; uuristada; pesukäsn; pikk pooleks löödud pakk; just; on (tulevikus võimalik); hakata, alata; lõpp; soovõhk; süüa, kiiresti lakkuda; kukkur; rätt; (tuulega) lund hangedesse keerutada, tuisata; hüljata; hukka mõista, laita; niis; kõver; tõrv; põrandalaud; kinni hoida; tuisk; sõimata, tõrelda; lõpp; reha; keegi; tipp; laup; vanem õde; roomata; kurk, suu, neel; angerjas; elujõud, tervis; krabiseda, krõbiseda; lillakas; noolida; tilk, piisk; valge; juuretis, hapnema pandud tainas; voolata; laiali ajada, loopida; karjaõu; (ahju) võlv; valus, haige; tupp, ümbris; talumaja koos kõrvalhoonetega; kokku koguda; juuksed; päramised; hiir; aeglaselt, kangelt liikuda; suur kõht; üle minna, järele anda (valu kohta); lobiseda, pobiseda; saematerjal; labakinnas; post, teivas, varb; leotamine; sobida; küüs; sohilaps; kehutada; püsti, vertikaalselt; külg, äär; kihlvedu; lennata; (luterlik) Soome; leida; röövida, riisuda; lüli(puu); uuristada; väga kiire, järsk, ootamatu; vinguda, kiunuda; paks; maarjakask; vilkuda; (vikatile vart) kinnitada; vinguda; palju, mitu; lehk, hais; talutada; küürus; metsaäär; tanta; kaetada, nõidusega kahjustada; töökas; jätta; tuttav; midagi kiiresti teha, järsku öelda; utt; unustada; vusserdada, soperdada; liiga pehme, vedel, mäda; pea; suruda, sõtkuda [?]; itsitada; tuulevaikus; mänd; lähenedes liikuda; pära; seltskond; (üles tõstetuna) edasi toimetada; puudus; orav; manguda, nuruda; välja lõigata; soe; hävida; kokku voltida, lapata; hoolida; paeluss; vastuhakkaja; tamm; öö; kiisk; hirnuda; lüüa; ootamatult haigestuda; udu; segi minna; pahur, kalk, morn; tõusta; süsi; see, too; leetseljak; nõu, karp, toos; sea ase; inetu; uhmrinui; pilkuda; lõim; koos, kaasas; auna pealmine vihk; peeneks tampida, muljuda, peenestada; varem, algul; plartsutada, platerdada; sookurg; marjamahl; rinnak, mäenõlv; koputada, kopsida; nohiseda, puhiseda; irevile; lahe; keegi; vakk (mahumõõt); viia; ulatuda; kriuksuda; liiges; nuga; raskelt liikuda; püünispael; tume, pime; väljas, õues; piki, kõrval(e); tige; pidu; nukker, kurb; vastutada; pomiseda, mõmiseda; sibul; korraldada, lahendada; saabas; julgeda, söandada; noot; kang, hoob; ärkvel olla; kätki; palk, tala; pealsete kuivatamise lava; sõita; märjaks teha (vihma kohta); ägedalt, hoogsalt, jultunult midagi teha; libe; ära võtta; pilgata; korts; ihuda; käbar; panna; tappa, surmata, veristada; sõrg; tormata, kihutada [?]; kahmata; rõuged; teritada; kergelt ja kiiresti liikuda; nuhkida; sõimata; heljuda; kummutada; teravili; terve; vähene, napp; oder; tõeline, õige; (kandle) häälestustapp; kõõlus; vilkuda, särada, helkida; säinas; kinnitada; hapuks minna; ratsutada; koonlalaud; röhitsema ajada; nurk; saabas; (korvi) peerg, laast; kuu (taevakeha, ajaühik); vaene; tilk; suga; kera, pallike; aasta; seen; sobida; üdi; hüpata; nooda pära, nooda päras olev tihedam võrk; neli; tagada, käendada; rike; käba; libisematu (talitee kohta); kinni jääda, takerduda; kokkupandud pöial ja kaks esimest sõrme; (millestki) aru saada; jalgadel seisev maja metsas; juhatus, õpetus, soovitus; kihk, kange soov; lollpea, tolvan; naisevend; koputada; kaas; aeglaselt, kangelt rääkida, kokutada; heinasaad; määrida; lokkis, kähar; hein; kalaluu; lüüa; midagi kiiresti teha; lärmata, käratseda; välisuks; vennas; anda, juhtuda lasta (jumala kohta); -tahuline; haigutada; hommik; paisuda, kerkida (nt leiva kohta); riided; eba-, mitte; halvasti lõikav; üks, mingi; ait; neiu, neitsi; meenutada; kähar; nokitseda, jukerdada; kolju; kolistada, kõmistada, müdistada; tall; hoida; müüa; linaligu; uksehing; esimene; kiire, tähtis; parras, väliskülg, ülemine serv; jälitada; häda, rutt; hõbe; mure, jahune; serv, äär; võrk; kolkida (pesu); käperdada, näppudega urgitseda; kaltsakas, laaberdis; rahulik; tark, taiplik; üha; nohiseda, puhiseda; vares; aeg; kirs, kelts; löögiriist; serv, äär; kalamari; välja tulla; talgud; juus; seeme; kiiresti teha; roomata, käpuli käia; kõliseda, kiliseda; kogeleda; panna; keerdus, liiga tugeva keeruga; hoolas, põhjalik, ettevaatlik; kaitsta; luisk; äkki lüüa;pane Eesti sõna põhja ja lõune-Karjala keele

nõukas, võimekas; kõmiseda; kuljus; soliseda; noorik; koorem; asi; paugatada, paukuda, plartsatada, plaksatada; kohmitseja; kahiseda; areneda, kasvada; rind, põu, süli; tõsine; maitsta; põhjustada; noorik; praksatada; madar, maran, lapiksamblik; tallele panna; puhas, heade kommetega; kaitsevaim; vigiseda, viriseda; iriseda, toriseda, nuriseda; näksata, näkkida; lame, lapik; väike laps v loom; kihutada; narmas, tups; suurepärane; lärmata; petta; libiseda, libastuda; risu, logu, näru; kurat (ka vandumissõnana); uskuda; abielunaise peakate v selle pealaeosa; välimus; nägu, põsk; (käitumis)viis; rüsa; mütoloogiline olend; oras; udu; vaikselt rääkida; kelme, kile; lühikese varrega vikat; paks, püdel; (nt lina) vaal, kaar; pooleks raiutud puupakk; särada, hiilata; paista; sätendada; mäng, mängupulk; kinni jääda, paakuda; ümmargune; kannatada, taluda; vajada; vallatu, üleannetu; hõõguda; lahja õlu; palju juua, trimbata; libastuda, libiseda; põldrõigas; komps; vilja tuulata; look; häbe; uks; lakk, varjualune, kuur; lamandunud; nõiduda; tulerest; okstest luuaga viljahunnikut kohevaks teha; lihav, priske inimene; ruun; (rasket asja) tõsta v ümber lükata; vanduda; halvas seisukorras ese; usaldada; õrn; või tegemisel maitsta antav tükk võid; juukselokk; pidev, katkematu (sadu); vennas (venna hellitusnimi); lipitseda, meelitada; ponnistada, pingutada; säärane, nurjatu; leek; noaga siluda; vokiratta pöid; virk; matsutada; kord; kohiseda, müriseda; käpuli; rohutirts; unine, uimane olek; sikutada, rabeleda; rügada, rassida; vana, vilets inimene v loom; harjuda; peakaunistus; kukkuda; Linnutee; (tõmmates) jõnksutada; piima või supi sisse pudistatud leivatükid; nõustuda, kohaneda; abajas, lahesopp; vorst, veri-, tanguvorst; julm; hunt; (pehmelt) ümber ajada, kukkuda lasta; kurb; lima, röga, tatt, ila; valitseda, määrata; kõrvuti; tugev, kindel; heita, ümber lükata, lüüa; nagu Eesti [?] hunt; lohakalt teha; untsusolek, läbiolek; tore; häll; ammuda; nurk, kolgas, sopp; käänelda, loogelda; peopesa; viimane; lusikate või nugade alus; kiiresti liikuda; aevastama ajada; onn, ajutine varjualune; jahiloom; sügeleda; sõda; madal metsamaa; kõver, viltune; õu, hoov; näksida, napsida; kriimustus, kriips, jutt; kõliseda; kihtideks lõhenev kivi; kraapida; udu; sulpsatada; äge, kirglik; rase; kukkuda, mütsatada, sulpsatada; satikas; tume; sundus, kohustus, vajadus; mõõk; hämarik; et; nõuda; vilets, nõrk; kihutada; kahutada; loksuda, lõtkuda, kolksuda; pööning; kähku; kade; kimbutada, piinata; põllule jäänud viljapead või hein; lumekamakas; kõver, lookas, kaldus (puu); sarve sisemuse moodustav luutapp; kõrvetada; lauge; minia; tükike; rammestunud, loid; isakanep; südi; räppen; lõputu, igavene; keerd, kõverus; peale käia; surm; loksuda, plõksuda; nõrk jää, õhuke lumehang [?]; lühikeste sammudega astuda; mäe, künka tipp; õnnetu; hoida; töö; vahend, nipp; asjaolu; probleem; kurat (ka vandumissõnana); pettus; sooritada, teostada; kirves; niriseda; rähm; pöörane, hull; sulpsatada; piisata, jätkuda; häbelik, arglik; paluda; ablas; hea, armas; varblane, tsiitsitaja vm väike lind; leinata; rahulduda, rahul olla; morsk; äiu-äiu; ümar ese, mägi vms; (puu)pahk; valdaja; kutsikas; lahkuda; kobrutada, mässata; materdada; vihane olla; narrida; arm; kriimustus, kriips, jutt; kuri [?]; koidik; veelinnu jalg; kasvav vili; lüüa, võmmu anda; poolehoidu tundma hakata; lipsata; haige olla, hell, tundlik olla; (ühe ringkäiguga kontrollitavate) püüniste kogum; väin; häbe; juhtum; kahvatu; peale kaevata; kuum; kohev; pomiseda; habemekarv; liiga ääre peal, kukkumas olev; teetähis; puukild, pilbas; (lina- v kanepi)kiud; nali; vajada; õlgkatuse v heinakuhja malk; peapööritust tekitada; seelik; uhke; sipelgas; kiltkivi; jalase alla kinnitatud kõvendi; ammuda, möirata; kõle; suits; hurtsik, hütt; looma tappa, veristada; väike hunnik; puus, külg; ümiseda; kärg; tamm; ree põigitine aluspuu palkide vedamiseks; vigastus, õnarus puul; katkeda, murduda, lõheneda, praguneda; ahmida, kugistada; karjatee; kinnitada; küps murakas; kõveraks paindunud; jahe, leige; lõigata, lõikuda; kelts; krõpsatada; kogukas; maha jäetud, viljakuse kaotanud alemaa, sööt; vesine nõgu, kus kasvavad kuused; ohata; vaher; sundida, peale käia, ässitada; lüüa, virutada, paisata, heita; põuavine, -udu; hiilata, helkida; käratseda; noodapära; taluda; nõiakunstiga ära rikkuda; kiimaline; põsk; tasane; songida, tuhnida; kirve lapik külg; väike kala, kalamaim; napp, vähene; osata; teatav veelind; siil; teravaotsaline ese, piklik ese; külm; vanutatud tekk; säilitada; vuliseda, suliseda; lapse söötmissarv; kobe; võrgumärk; äkki; peita; sügav koht jões v järves; raas, iva; hull; püünis, pael, silmus, rauad; püree; laev; töövõimetu inimene, inimvare; päikesesära, -helk; paadi kaar; teenijatüdruk; toores; mügarik, konarus; mesi; mühiseda, sahiseda; koib, jalg; väike, inetu, kombetu naine; liiv; jääkirme; väherda, püherdada, möllata; tekkida; aevastada; põõsas, puhmas, tups; otsida; lohk, nõgu; org; süvend; õnnetu, paljukannatanud [?]; õhv; nurmkana [?]; nutta; vasak; jõud; edeneda, õnnestuda; villasest lõngast tehtud pael; väike ümar laps; sääsk; lennata, paiskuda; reibas; mure; tare, elumaja; haldjas; roomata; redutada; kraapida, kaapida; kangapoom; karjuda, röökida, möirata; mure; pealagi; kohev; hajali; kallakas, veerjas, liusk; puruks; hani; tormata, söösta [?]; oht; kiilasjää; nool; kivihunnik; energia; hästi minna, õnnestuda, edu saavutada; sahiseda; sulalumi; jahe; neelata; suur; sõkal, ebe; kiiruga teha; heintaimed üldiselt, rohttaimedest taimkate; kuusekoor; taldrik; erinevus, vahe; mingi maa(-ala); kumiseda; hauskar; liikuma hakata; (naise, emaslooma) suguelund; vaene, vaeseke; luba, nõusolek; osav; nõidus, taig; herilane; jõgitakjas (Sparganium); alandlik, kuulekas; kibe (hais või maitse); lirtsuda, p(l)atsuda; hobust kutsuda; hoolitseda, muretseda; vilets viin; kõditada; kõvasi, luisk; sigida; rind, põu; auk; ninasõõre; lehvida, hõljuda; toonela, manala, surnute riik; nõid; osi; suliseda; nool; loodud olend (inimene või loom, eriti lammas); surm; ree esiosa; rikas inimene; inimese rind v süda; aganad; ülesanne; putukas, mardikas; kisada, röökida; kirst (kast); hais; (hapupiimale moodustunud) kiht, kelme; muda, pori; käpakil liikuda; pealetükkiv; löök; sosistada, pobiseda; janu; viipsida; poisipõnn; sepp; paadi pärapingi alune ruum; valu; nõrk, jõuetu; (meelde, pähe) torgata, tulla; varblane; mull; välkuda, vilkuda, sirada; küngas; plartsatada; paukuda, paugatada, naksuda; madal süvend, auk; küür; jääkirme; suure kõhuga loom; kuumus; pidada, põhjust olla, vajada; vesiroos, vesikupp; toimekas; kuum; päästa, vabastada valudest; lauge, libajas; kaitstud, vaikne (rand); looma abaluu, saps; pääsuke; vesine org; tuksuda, tuigata; (vahe)lagi; valmistada; ahjupealne; midagi pidevalt ja palju teha; muhk, kühm, tomp; ema; lärmata, käratseda; rahuneda, vaibuda; kiviplaat; peet; taga rääkida, keelt peksta; täriseda, pläriseda, sumiseda, muliseda; hüüda, karjuda; suur paksukarvaline koer; mürtsuda; raisata, pillata, kulutada; aastakasv (puudel); uhke; rada; kurat (ka vandumissõnana); põletada; segi ajada; krigiseda; naeratus, naer; edel; uuristada, õõnestada, voolida; puhkida, sahiseda; ving; salaja; kohmakalt liikuda; tugev, kõva (tuule, vihma kohta); joon; pahaseks saada, solvuda; (vihma, lund) sadada; pehmelt, aeglaselt teha; Suur Vanker; nurk; tala; palju kaaluv; angervaks; nirk; aul; kärp; (pehme) löök; nüri kirves; kõverdunud; hobuste kutsumise hüüd; laperdada; muld, maa; kirn; musi, suudlus; täkk; leegitseda; käpakil; lahvatada; ära kõrvetada, ära põletada; ära külmetada; lühike vikativars; küüt; kõrvaline koht; kivipuravik; toonekurg; käsn, soolatüügas, pahk, punn; lähedane, sõber; leige; lääs; abiellumise kaudu saadud sugulane, eeskätt õemees; arusaamine; saba; soriseda, loriseda; madal, kaldu; võrsuda; võrgu viga, rebend; uhke; priske, tugev; loos, liisk; paukuda, krigiseda, robiseda; kerjamine; kärjekann; rästik; vann; hoolitseda; jäme; räbal; harilik härjasilm; lämbuda, sulguda, lõhkeda; seksuaalvahekorras olla (mehe kohta); arm; loomatäi; naksatada, plartsatada; haav; kleit; pärm; puhtus, kord, selgus; tüdruk, neiu; looma abaluu, abaluu v ristluu lihas; kirve laba; ime; nurk; ringi rännata; kuru; kõikuda, õõtsuda, nõksuda; laud; inetu, kehv ese; näägutada, tänitada; (heina)saad; laiali; tihkevõitu; niriseda; kulles; hüübida (vere kohta); sälk, täke, soon; hauakoht jões; kahiseda; nõiduda; laiskvorst, vedelvorst; nelja joosta, tormata; väike järv; kiim; kõmmeldi; hani; pusida; siruli olla, pikutada; valjusti rääkida; nõiduda, võluda, loitsida; kühm, muhk, küngas; nõrguda, valguda, imbuda; kasutuskõlbmatu tööriist; kannatada; sees; lodi, praam; tahuda, raiuda; löök; jäme liiv; tallata, segi ajada; joon; kirvendada; hakata; pöörane, taltsutamatu (looma kohta); innukas; peidus olla; maha mütsatada; riidlema hakata; madal tasane maa mägede keskel; koriseda; öökulli häält teha; ahju tulekolle; kukemari; kaabulott; peksta; vai; midagi vaevaliselt teha; võida, võimalik olla; omanik; rahaühik; külm, vinge tuul; vältimatus; süttida, lõõmatada; sähvatada; lehvida; kapp, kibu, laudadest puunõu; teatud tapp, pulk; kiiresti rääkida, nutta; hangelind; ohata; vedelda, logelda, laiselda; sirge; selge; aus; äsja kirnutud soolamata või; särgi, seeliku lõhik; püksiauk; kumiseda, lüüa (kella kohta); ränikivi; kiiresti; suliseda; uss, madu; kõverik; tark, taiplik; vilkuda, välkuda; hankida; öelda; tapetud looma tükeldada; jalal kuivav (puu kohta); punane; kaua; kraaksuda; lohk, nõgu; kühm; mahtuda; suur ala; laast; külg, serv; salakaval; kehv, tuisune, tuuline (ilma kohta); kahjustada, hävitada, katki teha; puus; kodu; igatseda; habras; vilets jalats; sõda; halb, nõrk, vilets; (õlle)tõrs; palavus; (õrn rippuv) lehtpuuoks; määgida; ind, iha; vilets; kiire; vee pinnal hulpiv praht; pärm; lahusolek; hapupiim; usin; pinnalaud; väike järv; plumpsuda; jääkirmega kattuda; kriips; lendu söösta (putukas veepinnalt); kolju; lummus, mõju; soriseda, loriseda; palk; jõukas; karupeied; hirm; hästi kasvada; vaevaliselt liikuda, jalgu järel vedada; rase; hõõguda, sädeleda, kiirata, helkida; põhjus; põhjapõdrarakend; õhata; latt; kohitseda; krabiseda; nõid; väikesed, kerged ja kõvad terad; (tapetud) looma rinnaosa; käbe, kärmas, väle; kaardus; joosta, kiiresti liikuda; hoor; herilane; auk; kiikuda, õõtsuda; kõikuda, liikuda; sallida, heaks kiita; kurb; tagurpidi aerutada; kohupiim; riist, asi; laksuvat musi anda, matsutada, laksutada; süsi; rangipolster; hitse; meister; küürakil liikuda; tagant kiirustada, tagant sundida; haihtuda; loksatada, liigatada, nõksatada, kõmatada; pulk, millega kinnitatakse nt tohust nõu nurgad; kiik; hästi lahti tulla (tohust); tee; hulluks ajada; tagumik; põik-, tugipuu; õlu; tare ikooninurk; rästas; tugev; nõidus, nõiavägi; tilgastada, hapuks minna; õnnestuda; eluase; uhke, kõrk; verimuhk, sarvestunud koht; lobiseda; (vastu) kajada; hüljes; kõle; häbi; vesiroos; laast, kild, pilbas; pursata; kräunuda; ritv; sarve pehme sisu, habras luu; köis; vesine nõgu, mülgas, lomp; kakuline, öökull; meeletu; loba ajada; reibas, tarmukas, kärmas; kaseriisikas; pingutada; põrsas;

No comments:

Post a Comment