Tuesday, December 31, 2013

tingiv kõneViis

tingiv kõneViis (teeksite) [1]

si-tunnus

oli tuntud Lüganuse ja Jõhvi vanemas murrakus nii kui lauludes ning Vadja ja Kodavere murrakuis.

 • [ma] õlesin: [mei] õlesimma : [tämä] õles ~ õless : [nämäd] õlesid : emmä õles [tiedäntki]
 • Lüganuse:
  • õles mul küdi küüraselga
  • kandas vilja kottitagi
  • oles nadu nääpajalga
  • pühkis tua luuatagi
  • õles ämma keikulõuga
  • keitas leeme kulbitagi; [2]
 • hvi:
  • iga päe pää sugeksin
  • silmad siebiga pesesin
  • jalad alleje arisin
  • käed õtsa käerisesin; [3]
AluTaga ongi ehk Eesti (andsin: annaksin) või Vene keelt (я бы дал) jäljendades hakatud si-tunnusega tingivat kõneViisi tarvitama (sise-kaota) si-minevikuna.

isi [4]

enamasti pika täisHääliku ning kahe-silbise e-tüve järel

 • Lüganuse:
  • saisima, laskisin,

kaheKordne tunnus sesi

oli tuntud Lüganusel. sarnast liidet on leitud ka VadjaMaalt ja Viru-Nigulast: murdaksin ~ murdasesin.

 • meneses (läheks), pidäses: pidäsesimmä, tegeses, tuleses ~ tuless, tuisesess ~ tuisess (tõuseks), õleses ~ õless, [kui sa] tiedäsesid ~ tiasid, võttases ~ võttas, õskasesin, katsosesin (vaataksin),
 • tahtosesima, pahandases, valestases, seisä(se)sin, tege(se)sin, pane(se)sin, [kui ma aiga] sai(se)sin, [siis ma] tulesin

isesi

pika täisHääliku järel

 • jäises (jääks), seisesin kui saisesin (sööksin kui saaksin), tõises (tooks), veisesin (viiksin),

segaTunnus iksi

pika täisHääliku või kaheSilbilise esmaVältelise e-tüve järel on levinud Vaivara, Jõhvi, Haljala Selja ja JõeLähtme saarte murrakuis ning Viru-Nigula ranna ja maaMurraku piiril.

 • hvi:
  • söiksin, meniksin, tuliksin,
 • Vaivara:
  • joiksin, [kas] möiksittö, söiksin, [mie] mäniksin (läheksin), oliks, pääsiksin, [siä] tuliksid, lugiksimmo,

keskMurde ksi tunnus

on AluTaga tarvitusel isikuLõppudega

 • Lüganuse:
  • vieksin,
 • hvi:
  • saaksitta, [ma] õleksin, [meije] õleks [tulled]
 • Vaivara:
  • [kui siä vaid] tuliksid, [küll miä] vottaksin [vasta],

laulust leiab kõike

 • Lüganuse:
  • pidasin mina nägema,
  • et neid saksuja sureksi
  • viisi veedases keriko
  • kuusi tuodas Tuonelaie
  • siis saas mahti maamehile; [5]
  • teedasid sina eidekene
  • teedasid et sina seises (kui teaksid, siis sa ei sööks); [6]
  • juoste aitaje menesi
  • juoste siis aidasta tulesi; [7]
  • kerikaid õles kihland minda; [2]
  • õles sie miesi minula
  • õles sie kaasa kanala
  • suve söömata elasin; [2]
  • kui mina siita pääseksesin
  • andasin käele suuda
  • andasin jalale suuda; [8]

mitmuse kolmanda isiku lõpp ivad [9]

oli tuntud Haljalast ida pool - Ida-Järva ning Viru keskMurde, PõltsaMaa, Ida-Murde, Lõuna-Eesti, Soome ja Vadja murrakuis ning 18. s Eesti kirjaSõnas.

 • Lüganuse:
  • kõndisesivad,
 • Vaivara:
  • saiksivad, oleksivad,

selle kõrval esineb ka oleviku va-osiseta id-lõppu.

astmeVaheldus

tingiva kõneViisi tüvi on enamasti tugevas astmes

 • Lüganuse:
  • kõndisesivad,
 • Vaivara:
  • tegiksin, lukiksimmo, [näväd eiväd] tohtiksiväd, [kui mie] löüdäksin, [siis] andaksin,
 • hvi:
  • pidaksin mina pitka mõeka; [10]

EestiPärane on nõrk aste

 • Lüganuse:
  • tieksin, [ma] tahaksin, piäksimä
 • hvi:
  • tahaksin,
 • Iisaku:
  • [kui teije] nääksitte, [mis teije] tieks,viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 252
 2. 2,0 2,1 2,2 H III 17, 23 (11) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1894) "Hää mees + Habemik"
 3. H II 1, 192 (284) < Jõhvi khk., Kohtla k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Rawil, 53 a. (1888) "Kust teadsid tulla?" pulmalaul
 4. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 34
 5. H II 3, 641 (250) < Lüganuse khk., Aa rand - H. Prants < Kure eit (1890)
 6. H III 1, 721/4 (3) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1890) "Naise surmaja"
 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Haho 35
 8. H II 1, 604/5 (782) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Laisa mehe naine + Sipelgapesasse"
 9. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 239
 10. H II 1, 334 (492) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a. (1888)

No comments:

Post a Comment