Sunday, February 21, 2016

õma keele auvu-päiv

2. kuu 21. päiv on riikije-ülene õma keele auvu-päivparemba keeld ei õle ku õma 11]
õma keeld jo ed unesta 12]
kuda maa ninda taba, kuda rahvas ninda keel 16]
igall linnull õma laul, igall rahvall õma kiel 3]
ilm eläb tavallasa, lind laulab keelelläsä 18]

keelell õhja ei õle 8]
keelell tapeta enämb inimisi ku kirvell 6]
sõna magusamb hammaste taga kui keele pääll 15]
keeletomad kõigist enemmä teeävad 10]
keelell luud ei õle, keel taivub kõigite 7]
meeless mõtele, midä keelell kõneled 17]
kene meel lahke, sene keel kerge 19]

keeled suus, teed lahti 5]
küll keel-meel tee johatab 13]
egä keel koormast õle 4]
keel söödäb mehe pää 14]
kõik on keele pääld tehtü. keel lükäb kõik käimä 9]


"Eesti vanasõnad, Proverbia Estonica" Eesti Teaduste Akadeemia, Keele ja Kirjanduse Instituut, Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum

"Vepsa vanasõnad. 1. : eesti, vadja, liivi, karjala ja vene vastetega" Eesti Teaduste Akadeemia, Keele ja Kirjanduse Instituut

No comments:

Post a Comment