Thursday, August 6, 2015

kogo maa-ilma algu-peräste rahvaste auvu-päiv8. kuu 9. päiv on iga-aastane riikije-ülene kogo maa-ilma algu-peräste rahvaste auvu-päiv.     Ühtüneije-Riikije-Organisatio Secretarius-Generalis Ban Gi-mun (반기문, 潘基文) õlevada üteld: "algu-peräisi-rahvaste hooled piäb saama uuve maa-ilma harenge kava õsast, et mei sene töö elädessgi kõrda saisesimma. [...] tunnistagamma nüüd ühess-kooss ja pühütsegämmä kogo maa-ilma igi-põliste rahvaste kalli-hinnalist ja õma-näolist perändüst. julustagamma neid kõvemmaste ku kõõsgi enne ja tuetagamma neije paremma elo tõivomisi."

     2015. vue mõte-aine on "algu-peräs-rahvaste tervüsse ja hüvä käe-käigo kinnitamine 2015. aasta järel"

     auvo-päivädä pietä mõnell tavall ümbär kogo maa-ilma, ninDa ka Ühtüneije-Riikije pää-majass New York'iss - esmis-pä 2015. vue 8. kuu 10. päiväll kella 15:00'st kunni 18:00'ss-saate ECOSOC kõne-saaliss.

     tänä-vu võeta käsille algu-peräste rahvaste pääsü tervüss-hoijo ammetije hoole.
algu-peräs-rahvaste tervüss on ühä Ühtüneije-Riikije Organisatio, Ühtüneije-Riikije valitsussi niinQ muidugi algu-peräisi-rahvaste ise-henesä tõsine mure.
täpsembä arvo saab auvo-päiväll esiteldäväst "maa-ilma maije algu-peräste rahvaste õlo-kõrra" teedostusse II järgost.

     pido saadetasse õtsete (webtv.un.org) võrko kõigi kuulla ja nähä.

No comments:

Post a Comment