Saturday, August 16, 2014

Eino Leino "laulijaa laulu"laulijaa laulu  
 
en, en küllä muuda mnä tahoqi  
kui laulaa, laulaa, niinq’ laulaa,  
kui laulud helküväd rinnassa(ni)  
niinq' pürqiväd pitkii kaulaa.  
 
midä võin tehä selle, kui maa-ilma  
vade mulle se virsuina helkäb,  
kui rõõmud on rütmeinä inimisill  
ja hädäd on helinää pelkää.  
 
ja midä mnä võin, kui eloni on  
mulle suuri ja säqärä laulu,  
sinne sain minä loojalda lõnqani  
ja käsketi punoda paulu!  
 
lauluu punon mnä kätküstä haudas-saat,  
mnä punon ja purustan jälle,  
kuni's lauluni koolema katkestab  
ja veen senee varutajallee.  
 
kee veeb õmii õiqeida õtsussi,  
kee piitsaksa punob pauluj,  
kenee pihoss’ on peenidä puruja vaid,  
kenee kä'ess on sanqari-laulu.  
 
ehk õlqoo vai nuttu vai nauretava  
vai meehee mõteidee jüvä,  
laulud kõiki joo loojalle kõlbaavad,  
kui laulu on muidu hüvä.  
 
ei hooli tä senest, kui kussaqi  
ei ühtünüd tahto ja nõuvu,  
ku tahtosi õli vaide õiqeja  
ja ansi aimuu vai jõuvuu.  
 
niinq’ kurjaa ei tee, kui kombastid  
sinä kõrraa riimiee kivii -  
ku lõpud sä õiqeste kõlamaa leid,  
edqä eksünüd rivistä rivii.  
 
oi, avita loojani kaikumaa,  
muu lauluuni lõpu hüvii!  
oi, avita ühessä hõilumaa  
muu lauluuni latva ja tüvi!  
 
me laulamma kätküstä haudas-saat.  
kuinq’ kauva, me teeä emmä.  
paremb õles küll sõnuja sovitaa  
niqu õleses ne viimeisemmä.  
 
hüvä on kussa iqänes' katkii jääb,  
küllä laulu on iqee laulu -  
aqa laulija õmmete õiqejaks puuksa  
puno ühteje hengeesi paulu!  


Eino Leino 19..

lühüd "Laulajan laulu"

pitkemb "Laulajan laulu"

kuula Vesa-Matti Loiri "Laulajan laulu"

rahvaa-viisii (1951. "103 kitaralaulua" toimetajana Vuoristo, Aapeli)

No comments:

Post a Comment